Door wilskracht zegevieren

Sport in de Tweede Wereldoorlog
Jurryt van de Vooren - Boek | Uitgeverij Balans

Hoewel sport en oorlog op het eerste gezicht wellicht moeilijk met elkaar te verenigen lijken, speelde sport een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. De hoeveelheid verkochte kaartjes voor sportwedstrijden en het aantal georganiseerde sportbeoefenaars was in 1939 al hoog en bleef in de jaren erna stijgen. Wat was de rol van sport tijdens de Tweede Wereldoorlog? In hoeverre werd sport gebruikt als manier om uit de ellende van de oorlog te ontsnappen? En in welke mate werd het ingezet als ideologisch wapen door zowel de bezetter als het verzet? Jurryt van de Vooren onderzocht de verweven geschiedenissen van sport en oorlog om deze vragen te beantwoorden.