Een doodgewoon kabinet

Klaartje Peters
Een doodgewoon kabinet. Acht jaar paars (1994-2002)
Bijna een eeuw lang waren Nederlandse coalitieregeringen afhankelijk van de medewerking van christelijke partijen. In 1994 bleek dat het anders kon: PvdA, VVD en D66 vormden het eerste paarse kabinet, onder leiding van minister-president Kok. Zijn eerste kabinet was in veel opzichten succesvol, maar de euforie verdween onder Paars II. Klaartje Peters beschrijft hoe de paarse coalitie functioneerde en in 2002 tot een dramatisch einde kwam. Ze laat zien dat Paars een bijzondere periode was in de politieke geschiedenis van Nederland.
boek | Boom