Een vrij en gelukkig Indonesië

Tom van den Berge
H.J. van Mook, 1894-1965
Gouverneur-generaal H.J. van  Mook (1894-1965) was een sleutelfiguur in een van de meest dramatische episodes in de Nederlandse geschiedenis: de strijd en diplomatie rond de  dekolonisatie van Indonesië. Van Mook was een controversiële figuur die naast toegewijde vrienden ook felle politieke vijanden kende. In juli 1947 ontketende hij een grootscheepse militaire actie tegen de Republiek Indonesië. Desondanks was Van Mook de man die gedurende zijn hele carrière ‘een vrij en gelukkig Indonesië’ – dekolonisatie – tot zijn lijf- spreuk had. Deze biografie toont niet alleen de zware innerlijke strijd van de bestuurder pur sang die Van Mook was, maar ook de strijd die hij in zijn persoonlijk leven leverde. Tom van den Berge heeft voor deze biografie als enige gebruik kunnen maken van het omvangrijke persoonlijke archief van Van Mook.
boek | Thoth