Fries nationalisme en de Hollandse inlichtingendiensten

Allart van der Woude - Leeuwarder Courant

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) (Raad van de Friese Beweging) is een stichting waarbinnen diverse culturele organisaties uit Friesland gemeenschappelijk activiteiten ondernemen op het gebied van de Friese taal en cultuur. Al decennia circuleren hardnekkige geruchten dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) de RfdFB in de gaten hield.
Kloppen deze geruchten? Is er van de kopstukken van de beweging een dossier bijgehouden door de BVD? Speurde de dienst naar de handel en wandel van de RfdFB’ers? Allart van der Woude dook voor de Leeuwarder Courant in de archieven en achterhaalde de waarheid erover.

Foto: Archief Leeuwarder Courant