Door middel van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen in Nederland aan een overheidsorgaan, zoals de gemeente, om openbaarheid van overheidsinformatie vragen. Maar niet alles is zomaar openbaar. Er gelden regels die bepalen wat, wanneer, hoe en voor hoe lang geheimhouding opgelegd mag worden. De Rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag concludeerden begin 2021 dat er meer geheim wordt gehouden dan noodzakelijk is, de geheimhouding onvoldoende gemotiveerd wordt en de duur van de geheimhouding niet concreet genoeg is. Hoe zit het met de rest van de gemeentes in Nederland? Welke documenten zijn geheim verklaard en waarom? En kan de macht op deze manier nog gecontroleerd worden? Voor dit onderzoek diende Liset Hamming in 2020 bij alle 355 gemeenten in Nederland een Wob-verzoek in. Samen met Olivia den Hollander onderzoekt zij in het project Gemeentegeheimen hoe het ervoor staat met de geheimhouding in Nederland.