Hoe vinden Nour en Zahar hun draai in Nederland?

Marieke Buijs - Artikelen | Trouw

Onder de huidige inburgeringswet zijn vluchtelingen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en dienen een lening af te sluiten voor taalles bij scholen waarvan de kwaliteit geregeld te wensen over laat. Veel mensen slagen er daardoor niet in zich genoeg Nederlands eigen te maken om te communiceren met school, de gemeente of de huisarts. Van de mensen die in 2016 een verblijfsvergunning kregen, had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek na tweeënhalf jaar amper twintig procent een betaalde baan. Hoe proberen vluchtelingen een bestaan op te bouwen in Nederland? In hoeverre slagen ze hierin? En welke rol spelen voormalige vluchtelingen in het ondersteunen van nieuwe asielzoekers bij zaken als papierwerk en taalles? Marieke Buijs onderzoekt deze vragen in een serie artikelen en neemt inburgering onder de loep vanuit het perspectief van de nieuwkomers.