Indische Nederlanders in Amerika

Van de Oost naar San Diego
Inge Oosterhoff - Artikel | De Groene Amsterdammer

Van de naar schatting 350.000 Indische Nederlanders die na de Tweede Wereld Oorlog naar Nederland kwamen, voelden velen zich hier niet thuis. Niet alleen het koude klimaat speelde hun parten, het ging vooral ook om de manier waarop ze hier werden behandeld door de overheid en de Nederlandse bevolking. Een groot aantal van hen vertrok daarom in de jaren vijftig naar de VS in de hoop op een beter leven. Hoe verging het deze ‘Amerindo’s’ daar? Vonden zij het thuis en de gelijke behandeling die ze zochten? Inge Oosterhoff reisde af naar Californië om het uit te zoeken.

Beeld: Brenda MacMootry Gruber en haar zoon Brian Gruber voor een voedselkraam van de DURF-club in San Diego, 1978