De algoritmes en methodieken die hebben gezorgd voor de Toeslagenaffaire speelden ook op het gebied van de inkomstenbelasting. Zo werden giften aan islamitische instellingen jarenlang door de Belastingdienst als verdacht bestempeld. Er is alleen geen zicht op de hoeveelheid en de ernst hiervan. In een serie van drie artikelen spreekt journalist Marco de Vries met gedupeerden, spreekt hij (ex-)werknemers van de Belastingdienst en onderzoekt hij in hoeverre de fraudeaanpak effectief is.