Kansen van Krimp

Katja Keuchenius en Brechtje Keulen - Serie artikelen | Vrij Nederland, Small Steam Media, Down to Earth magazine en Straatkrant Z!

Tot 2040 zal de Nederlandse bevolking toenemen tot 18,1 miljoen. Die groei vindt vrijwel uitsluitend in de steden plaats. De trek naar de stad zorgt ervoor dat gebieden aan de grenzen van het land ontvolken. Nederland kent nu al negen krimpgebieden en elf anticipeerregio’s die binnenkort krimp verwachten. Hoe gaan overheid en burgers hiermee om? En wat zijn de risico’s en kansen? Brechtje Keulen en Katja Keuchenius zochten het uit en schreven er een reeks artikelen over.