Kweekje Mi Kwekipikin

Nicole Terborg - VPRO

Als kweekje groei je niet op bij je ouders maar bij andere familieleden of pleegouders. Dat is gebruikelijk binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap, maar vragen waarom het gebeurt is een taboe. De zoektocht begint met de vraag wat de ervaringen zijn van andere kweekjes. Waarom wordt er zo weinig over gesproken? Waar ligt de oorsprong van deze vorm van pleegzorg? En, wat is de sociaaleconomische context? In de zesdelige verhalende audioserie Kweekje, mi kwekipikinopent zich via een persoonlijke zoektocht van journalist en presentator Nicole Terborg een gelaagde vertelling over opvoeding, migratie, ontworteling en het koloniaal verleden.