Het is op dit moment nog maar een suggestie, maar het ‘Deltaplan’ voor Friesland zorgt voor veel ophef in de regio. Met grootschalige woningbouw en een nieuwe spoorlijn op de lijst van wensen kan het een van de meest ingrijpende veranderingen in de recente Friese geschiedenis teweegbrengen. Wat zijn de voor- en nadelen van het Deltaplan en de Lelylijn? En hebben de lokale bewoners inspraak? Voor deze vijfdelige artikelenserie spreekt Allart van der Woude met politici en deskundigen om de achtergronden van de voorgenomen plannen en de mogelijke impact ervan op de infrastructuur, de woningbouw, de economie en de natuur te onderzoeken.