Lobby Nederlandse kolenindustrie

Merel de Buck en Jilles Mast - Artikel | Follow the Money

Al sinds het Kyoto-akkoord van 1997 worden in Nederland pogingen gedaan om van steenkoolcentrales af te komen: ze zijn vervuilend en stoten veel CO2 uit. Vorig jaar is bij wet bepaald dat per 1 januari 2030 het stoken van kolen voor energieproductie in Nederland verboden is. Ook eerder werden pogingen gedaan om het gebruik van kolen terug te dringen, die vaak echter weinig succes hadden. Hoe kan het dat deze eerdere pogingen veelal niet tot het gewenste resultaat leidden? Wat was de rol van de steenkoollobby hierin? En op welke manieren heeft deze lobby geprobeerd om het Nederlandse energiebeleid vorm te geven? Merel de Buck en Jilles Mast onderzochten deze vragen, waarbij ze gebruik maakten van bronnen uit het personnlijke archief van chemicus Frits Bötcher, een Nederlandse klimaatscepticus die in de jaren negentig geld ontving van verschillende bedrijven om vraagtekens te zetten bij de menselijke verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde.