Meester van de medicijnen

Hoe een apotheker strijdt tegen dure geneesmiddelen
Karel Berkhout - Boek | Ambo Anthos Uitgevers
​De kosten van geneesmiddelen stijgen in Nederland sneller dan de overige zorgkosten. Mede daarom zijn de prijzen van geneesmiddelen de afgelopen jaren onderwerp geworden van een fel maatschappelijk debat. De Haagse apotheker Paul Lebbink legt zich niet neer bij de hoge prijzen van medicijnen, die zo soms onbetaalbaar zijn geworden. Hij daagt de farmaceutische industrie uit en probeert dure geneesmiddelen goedkoop na te maken om deze zo toegankelijk te maken voor alle patiënten en de samenleving geld te besparen. Hoe is Lebbink die strijd aangegaan? Welke obstakels kwam hij tegen? En wat leert de strijd van Lebbink ons over hoe de manieren waarop geneesmiddelen ontwikkeld worden verbeterd zouden kunnen worden? Journalist Karel Berkhout volgde Lebbink jarenlang en sprak met betrokkenen en experts om deze vragen te beantwoorden.