Lange tijd was er weinig bekend over de betrokkenheid van Nederlanders bij de moord op meer dan een miljoen mensen in vernietigingskamp Auschwitz.
Uit onderzoek van journalist Stijn Reurs blijkt dat er zo’n 24 Nederlandse mannen en vrouwen tot de bewaking van Auschwitz behoorden. Aan de hand van interviews met nabestaanden en niet eerder uitgevoerd archiefonderzoek onderzocht hij welke rol deze Nederlandse SS’ers speelden in het concentratie- en vernietigingskamp in Polen. Wat was de Nederlandse bijdrage aan de Holocaust? Hoe gaan nabestaanden om met het oorlogsverleden van hun ouders? Hoeveel wisten zij over de rol van hun ouders?