Ondernemers in het wild

Olivier van Beemen - Prometheus

African Parks geldt als het succesnummer binnen de natuurbescherming. Inmiddels heeft de organisaties in meer dan twintig natuurgebieden het volledige gezag van de staat overgenomen. Het oppervlak in beheer is vergelijkbaar met Groot-Brittannië. Journalist Olivier van Beemen werpt in zijn boek Ondernemers in het wild de vraag op of de werkwijze nog van deze tijd is; een merendeels witte directie beslist over wat er in Afrika gebeurt. Hij deed ruim drie jaar onderzoek, sprak met bijna driehonderd bronnen en reisde naar zes landen.
Hij beschrijft African Parks als een in zichzelf gekeerde organisatie die zichzelf prijst om haar goede werken voor de natuur. Van Beemen toont daarnaast onomwonden dat de aanpak van de organisatie veel weerstand wekt bij de lokale bewoners.