Het was nog nooit zo droog in Noordoost-Nederland als in het voorjaar van 2020. Dit heeft invloed op de boerenakkers en de oogstopbrengst van boeren, maar ook op de ontwikkeling van natuurgebieden en de manier waarop water gedeeld moet worden. Wat zijn de precieze gevolgen van deze droogte nu en in de toekomst? Hoe kan met deze gevolgen worden omgegaan? En welke rol spelen de waterschappen hierin? Matthijs Holtrop en Kick Stokvis gingen in Drenthe, Overijssel en Gelderland op onderzoek uit en volgden burgers, ondernemers, boeren en natuurbeheerders in hun strijd tegen de droogte.