Na de millenniumwisseling zagen lokale bestuurders en investeerders afvalenergiecentrales als duurzame en lucratieve oplossingen voor de verwerking van afval. Nu lijkt dat totaal anders te liggen. De ovens moeten koste wat kost branden. Dit is slecht voor het milieu en lijkt te botsen met het streven naar een circulaire economie. Hoe kan het dat afvalenergiecentrales in zo’n korte tijd van vermeende oplossing tot probleem verwerden? Welke rol heeft de liberalisering van de afvalsector hierin gespeeld? En hoe verhouden het verbranden van afval en het streven naar een CO2-neutrale economie zich tot elkaar? Jan Smit onderzocht de ontwikkeling van Nederlandse afvalenergiecentrales.