Het is in een gezonde democratie essentieel dat de politieke macht gecontroleerd wordt, waarvoor ook de geldstromen naar partijen transparant moeten zijn. Al sinds 2003 waarschuwt de Europese anticorruptiewaakhond GRECO dat de financiering van politieke partijen in Nederland risico’s kent. Het veelvuldige gebruik van stichtingen draagt bij aan een situatie waarin de identiteit van donateurs niet altijd bekend is. Waar halen politieke partijen hun geld vandaan? Hoe is de financiering van partijen geregeld? En hoe groot is het risico op corruptie en belangenverstrengeling? Dennis l’Ami en Jeroen Wijnen onderzochten hoe Nederlandse politieke partijen zoals het CDA en 50Plus worden gefinancierd.