Regenbooggemeenten

Barbara Nieuwkoop - Artikel | Vrij Nederland

De status van ‘regenbooggemeente’ is gewild in Nederland. Ons land telt op dit moment 74 van zulke gemeentes, die de status gekregen hebben na ondertekening van een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In zo’n verklaring wordt afgesproken dat de gemeente meerjarig lokaal emancipatiebeleid zal ontwikkelen samen met direct betrokkenen uit de LHBTI-gemeenschap. Hoe ziet dit gemaakte beleid eruit? Hoe effectief is dit beleid? Op welke LHBTI-inwoners is het gericht? En welke groepen vallen buiten de boot? Barbara Nieuwkoop sprak met lokale politici, ambtenaren en queer belangenorganisaties om deze vragen te beantwoorden.