Ggz-behandelaars zijn wettelijk verplicht om seksueel overschrijdend gedrag binnen de organisatie te melden. Toch gebeurt dit weinig. Wat weerhoudt hulpverleners en zorginstellingen ervan om te rapporteren? Om welke redenen houden patiënten incidenten van seksueel overschrijdend gedrag voor zich? En wat zijn de gevolgen van onderrapportage? Journalisten Jolanda van de Beld en Emy Koopman gingen opzoek naar antwoorden op deze vragen. Hiermee leggen zij de moeilijkheden rondom het melden en rapporteren van seksueel overschrijdend gedrag binnen de ggz bloot.
Illustratie: Fenna Jensma