Sjahrir - Wissel op de toekomst

Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn geliefde in Holland
Kees Snoek - Boek | Uitgeverij van Oorschot
In de dekolonisatie van Indonesië (1945–1949) was een belangrijke rol weggelegd voor Soetan Sjahrir, die in 1945 werd uitgeroepen tot premier van de Republiek Indonesië. Al op de middelbare school in Bandoeng ontwikkelde hij zich tot Indonesisch nationalist, waarna hij eind jaren twintig de Hollandse Maria Duchâteau ontmoette toen hij in Amsterdam studeerde. Maria werd Sjahrirs geliefde en strijdkameraad voor een vrij Indonesië. Niet veel later volgde zij hem naar Indië, waar hij een politieke partij zou opzetten, maar ze werd teruggestuurd door het koloniale gouvernement. Ondanks hun in 1936 gesloten huwelijk, zagen zij elkaar pas weer in 1947. Wie waren Sjahrir en Duchâteau? En wat dreef hen in hun strijd voor een onafhankelijk Indonesië? Kees Snoek schreef een biografische schets van Sjahrir, die zijn selectie uit de vele brieven die de geliefden naar elkaar schreven vergezelt.