Uber voor alles

Hoe de on demand-economie ons leven beïnvloedt
Rens Lieman - boek | Business Contact

Gemak dient de mens: een taxi bestel je via Uber, een schoonmaker via Helpling, een maaltijd via Deliveroo. Maar wat zijn daarvan de gevolgen, voor arbeidsmarkt, consument, werknemers en on demand-‘ondernemers’? Rens Lieman sprak topmanagers, chauffeurs, beleidsmakers, investeerders, schoonmakers en sociologen, terwijl hij zelf maaltijden bezorgde en huizen schoonmaakte. Hoe beïnvloedt de on demand-economie ons nou echt?