Van de UvA naar de Zuidas

Diederik Baazil - De Groene Amsterdammer

Fiscale wetenschappers in Nederland spelen een belangrijke rol bij de vormgeving van het belastingbeleid. Tegelijkertijd adviseert een groot deel van deze wetenschappers bedrijven over belastingontwijking. Hoe verhouden die rollen zich tot elkaar? Kan de fiscale wetenschap wel een kritische spiegel voor overheidsbeleid zijn?
Diederik Baazil, journalist bij de Groene Amsterdammer, sprak meer dan tien fiscale wetenschappers. Hij trof een academische subcultuur aan die, doordat er twee kampen zijn, onder hoogspanning staat. Verschillende ‘dubbele petters’ voelen zich vogelvrij omdat hun integriteit in twijfel wordt getrokken vanwege hun advieswerk door het andere kamp: de fulltime academici.

Beeld: Olivia Ettema