Verstoten

Claire Slingerland - AT5

In Nederland zijn tussen de duizend en tweeduizend dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Deze jongeren zijn door hun geaardheid of genderidentiteit thuisloos geraakt. We noemen ze ‘regenboogjongeren’. Vaak lijken er religieuze of culturele redenen aan ten grondslag te liggen. Waarom plaatsen ouders hun overtuiging boven de acceptatie van hun kind? En is het mogelijk om de ouders in te laten zien dat binnen hun overtuiging ruimte is te creëren voor hun kind? Zijn er ook andere redenen buiten de religieuze of culturele context waardoor regenboogjongeren dak- of thuisloos raken? Als de jongeren dak- of thuisloos raken, waar komen ze dan terecht? In deze documentaire onderzoekt Claire Slingerland wie deze jongeren zijn, welke uitdagingen ze doorstaan en waar ze uiteindelijk terecht komen.