De menselijke invloed op de aarde is in de provincie Groningen een tastbare realiteit: de zeespiegel stijgt, droogte en verzilting nemen toe, planten en insecten verdwijnen en cultureel erfgoed wordt bedreigd door de aardbevingen, veroorzaakt door de winning van gas. Tegelijkertijd barst de provincie van initiatieven om met deze veranderingen om te gaan. Waar de provincie lang wingewest en achterland was, lijken haar bewoners met hun ambities en initiatieven nu juist voor te lopen op de rest van Nederland. Hoe gaan de inwoners van Groningen om met de nieuwe werkelijkheden van het Antropoceen? Wat kunnen deze lokale oplossingen ons leren over mondiale problemen? Kunnen we stellen dat voormalig achterland Groningen nu het voorland van Nederland is geworden? Journalist Marten Minkema, onderzoeker Christian Ernsten en fotograaf Dirk-Jan Visser trokken door het Groningse landschap en spraken met bewoners en experts om deze vragen te beantwoorden.