Wat is er gebeurd in Tarnowiec?

Gerk Koopmans - Fryslân DOK

Joop, de vader van Gerk Koopmans werkt vanaf zijn veertiende als magazijnwerker bij Koopmans Meelfabrieken in Leeuwarden. Hij is negentien jaar als hij in de oorlog wordt geselecteerd voor de Arbeitseinzatz in Duitsland. Lijkt alles op papier goed geregeld, inclusief arbeidscontract, loon en verlofrechten, de werkelijkheid pakt voor Joop anders uit.
Praten over die tijd en wat hij destijds meemaakte, heeft Joop niet meer gedaan. Ook niet met zijn zoon. Gerk Koopmans reist na tachtig jaar zijn vader achterna. Wat heeft zich toentertijd in Silezië afgespeeld dat zijn vader zo gevormd heeft? In documentaire Wat is er gebeurd in Tarnowiec? achterhaalt Gerk Koopmans de feiten. En leert hij zijn vader postuum beter kennen.