Wij Europeanen

Wim de Wagt - boek | Bas Lubberhuizen

In september 1929 komen in Genève de regeringsleiders van alle 27 Europese landen bij elkaar om te spreken over de toekomst van Europa. Alleen door samenwerking kan een nieuwe oorlog voorkomen worden en Europa er economisch weer bovenop komen. In die geest ondernemen ook burgers, economen en intellectuelen talloze acties. Een verenigd Europa lijkt dichtbij, maar er komt niets terecht van de plannen. De verdeeldheid groeit en de idealen gaan ten onder in de Tweede Wereldoorlog. Wim de Wagt onderzoekt deze cruciale jaren, waarin de geschiedenis van Europa een heel andere loop had kunnen nemen.