In 2030 moet 70 procent van de elektriciteit die we verbruiken duurzaam zijn opgewekt. Dat redden we niet met windturbines op zee alleen. Verketterd door burgers die ze niet in de buurt willen en verwelkomd door sommige natuurorganisaties, komen windmolens en zonneparken daarom steeds vaker in of nabij beschermde natuurgebieden terecht. Nu al staan ruim 600 draaiende windturbines in of net naast een beschermd natuurgebied. Daar komen de komende tijd nog minstens 308 turbines bij: twee van de vijf nieuwe windmolens zal in beschermde natuur worden geplaatst. Van windmolens is bekend dat ze leefgebieden van vogels verkleinen en hun vliegroutes verstoren. Hoe schadelijk zijn deze bouwwerken voor de ecologie? Wegen de voordelen van windmolens in de natuur op tegen de nadelen? En welke rol spelen natuurorganisaties bij de plaatsing van windmolens in de natuur? Journalisten Adrián Estrada en Daphné Dupont Nivet onderzochten de gevolgen van windmolens voor de natuur.