Vragen?

Mail ons team.

Vragen?

Mail ons team.
Journalistieke Projectsubsidies
in 2025 start de derde editie

Ingrid Harms Stipendium

Wil jij een van je eerste grote en verdiepende journalistieke publicaties maken? Met het Ingrid Harms Stipendium kan elk jaar een journalist of schrijver vijf maanden lang, eventueel met begeleiding, werken aan een journalistiek verhaal dat past bij de journalistieke nalatenschap van Ingrid Harms. Lees hier hoe het werkt.

Wat is het centrale thema van 2024?

Het thema voor 2024 is ‘Ondergronds’, geïnspireerd op de longread over de wereld van het sadomasochisme. In deze longread onderzoekt Ingrid Harms samen met fotograaf Erwin Olaf het verlangen naar vernedering van de masochisten en de heerszucht van de dominanten. Welke werelden of gemeenschappen zijn er, die vaak ongezien blijven? Wat gebeurt achter gesloten deuren, maar kan ons wel veel vertellen over de tijdgeest? Wie maken onderdeel uit van deze verborgen werelden en waarom? Hoe zitten deze onderstromen in elkaar en wat zegt dat over de huidige maatschappij?

Waar Ingrid Harms zich in 1989 onderdompelde in de wereld van het sadomasochisme, worden journalisten van nu uitgenodigd hun eigen draai aan het thema ‘Ondergronds’ te geven en een pitch in te dienen voor een onderzoek naar een in Nederland maatschappelijk relevant onderwerp dat raakt aan onderstromen, moeilijk toegankelijke werelden of subculturen.

"Haar bijlage over de wereld van het sadomasochisme, waarin ze het onderwerp onbevooroordeeld tegemoet trad en haar gesprekspartners volstrekt serieus nam, werd een klassieker."

Wat is het Ingrid Harms Stipendium?

Het Ingrid Harms Stipendium, dat sinds 2023 bestaat, geeft gedurende tien jaar jaarlijks een beginnende journalist de tijd en financiering om vijf maanden aan een diepgravende longread te werken. Elk jaar staat een thema centraal dat past bij het werk en de werkwijze van Ingrid Harms. Het thema van 2024 is ‘Ondergronds’, waarbij journalisten de ruimte hebben eigen invulling aan het thema te geven. De longread wordt als boek uitgegeven door Vrij Nederland.

Het Stipendium is genoemd naar Ingrid Harms, journalist voor onder andere Vrij Nederland en vooral bekend van haar lange sociale reportages. Haar journalistieke stijl kenmerkte zich als ‘slow journalism’; langdurig, diepgravend en onbevangen. Met het Stipendium kunnen journalisten die nog niet zo lang als journalist werkzaam zijn zich ontwikkelen in deze vorm van onderzoeksjournalistiek.

Het Stipendium is een initiatief van Han Nefkens en ontstond twee jaar na de dood van Ingrid Harms in 2021. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Stipendium en de selectie van de stipendiaat ligt bij het Fonds BJP.

"Ze kon op subtiele manier tot de kern doordringen en had de gave om zware onderwerpen op een luchtige en humoristische manier over het voetlicht te brengen. Ingrid had een feilloos moreel kompas. Haar humor kon vlijmscherp zijn wanneer ze hypocrisie, opportunisme en hebzucht bespeurde. Dat kenmerkte ook haar journalistieke stijl: diepgravend, empathisch en humoristisch."

Wie kan het Ingrid Harms Stipendium aanvragen?

Het Ingrid Harms Stipendium is bedoeld voor journalisten en schrijvers met:

 • drie tot vijf jaar journalistieke schrijfervaring die eraan toe zijn een van hun eerste grote, verdiepende publicaties te schrijven;
 • een goed idee voor een diepgravende journalistieke longread omtrent het thema van het betreffende jaar.

Wat wordt vergoed?

Je ontvangt gedurende vijf maanden maandelijks €2.900,- per maand als tegemoetkoming in de tijdsinvestering. Daarnaast is het mogelijk een onkostenvergoeding aan te vragen voor kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met het journalistieke onderzoek.

Indien nodig is het mogelijk begeleiding en coaching te krijgen tijdens het onderzoek en het schrijven van de longread. Daarnaast maak je deel uit van het netwerk van het Fonds BJP en word je uitgenodigd voor journalistieke evenementen.

Wat moet het Stipendium opleveren?

Uiteindelijk is het de bedoeling dat na vijf maanden een Nederlandstalige longread van ongeveer 15.000 tot 20.000 woorden geschreven is over een in Nederland uit te voeren onderzoek. Waar nodig is coaching en begeleiding beschikbaar. De definitieve versie van de longread wordt na afloop samen met de themapublicatie van Ingrid Harms van dat jaar als boekje uitgegeven door Vrij Nederland. Het staat je overigens vrij de resultaten van het onderzoek ook als (voor)publicatie bij andere media te publiceren.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

De procedure bestaat uit twee rondes; een schriftelijke ronde en een mondelinge ronde. Om mee te doen met de eerste ronde stuur je een pitch van maximaal 500 woorden naar stipendium@fondsbjp.nl. Ga naar de checklist hieronder voor alle informatie over de aan te leveren documenten. De eerste commissie, bestaande uit Hansje Quartel, Marleen Slob, Michiel van Erp, Rocher Koendjbiharie en Sezen Moeliker, buigt zich over alle binnengekomen pitches en selecteert een aantal pitches die doorgaan naar de tweede ronde. Eventuele feedback van de eerste commissie kan worden verwerkt in een aangescherpte pitch die de basis vormt voor de tweede ronde. Deze ronde bestaat uit een mondeling gesprek met de tweede commissie op het kantoor van het Fonds BJP. In deze commissie zitten commissieleden uit de reguliere commissiepoule van het Fonds BJP. Ter voorbereiding hierop worden de geselecteerde journalisten uitgenodigd voor een online meet-up georganiseerd door het Fonds BJP. De tweede commissie selecteert uiteindelijk de stipendiaat voor 2024.

Wat heb je nodig om subsidie aan te vragen?

Lees eerst de Leidraad met alle subsidievoorwaarden voordat je onderstaande bestanden mailt naar stipendium@fondsbjp.nl. De deadline is 29 april, 9:00 uur.

 • Licht daarin het volgende toe:

  • Waarover wil je graag schrijven en waarom?
  • Heb je al een idee hoe je dit onderwerp wilt aanvliegen? Welke journalistieke onderzoeksmethodes je wilt gebruiken, welke (groepen) personen je wilt spreken en welke bronnen je wilt raadplegen.
  • Beschrijf op welk vlak je eventueel coaching zou willen. Welke uitdagingen zie je bij dit project of welke vaardigheden wil je graag (verder) ontwikkelen?
  • Wat denk je dat het Ingrid Harms Stipendium jou kan brengen?
 • Stuur met je pitch altijd een cv mee van maximaal twee pagina’s in PDF-formaat. Let op: Links naar LinkedIn-profielen voldoen niet als cv.

 • Om de commissie een indruk te geven van je journalistieke ervaring tot nu toe, ontvangen we graag één of twee voorbeelden van eigen journalistiek werk. Mocht je eerder werk hebben dat aansluit bij je plan, dan raden we je aan dat mee te sturen. Graag ontvangen we directe link(s) naar de betreffende publicatie(s) dan wel een PDF-bestand met daarin de publicatie. Let daarbij goed op dat de voorbeelden van je werk direct toegankelijk zijn en niet achter een betaalmuur staan! Zware bestanden zoals (foto)boeken kunnen via Wetransfer gestuurd worden naar stipendium@fondsbjp.nl.

Veelgestelde vragen

Wie was Ingrid Harms?

Ingrid Harms (1947-2021) schreef voor de kleurenbijlages van Vrij Nederland uitgebreide verhalen over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals Russische vrouwen in Nederland, de wereld van het sadomasochisme of de aidskliniek van het AMC. Harms dompelde zich voor deze stukken langdurig onder in voor buitenstaanders vaak moeilijk toegankelijke werelden. Op haar eigen empathische en geestige wijze deed ze nauwgezet en uitvoerig verslag van wat ze er aantrof. Met deze sociaal-geëngageerde aanpak schetste ze niet alleen scherpe beelden van onbekende stukjes Nederland, maar legde ze ook onderstromen bloot en gaf ze een beeld van tijdgeest.

Wat is sociologische onderzoeksjournalistiek?

Collega-journalisten beschrijven de longreads van Ingrid Harms als ‘sociale reportages’ met een ‘sociologische onderzoeksjournalistieke werkwijze’. Typerend voor die stijl is dat het onderzoek een maatschappelijk belang dient, de mens centraal staat en het verhaal een beeld van de tijdgeest geeft. Voor haar stukken trok Harms vaak gedurende een langere periode met een groep op om zich in een verschijnsel te verdiepen. Daarnaast is haar stijl empathisch, diepgravend en onbevangen. Deze stijl zie je terug in de uiteindelijke longread, maar ook in de gekozen vraagstelling en methode.

 

Moet mijn werk al eens gepubliceerd zijn om in aanmerking te komen voor het Ingrid Harms Stipendium?

Om in aanmerking te komen voor het Stipendium dien je minimaal 3 en maximaal 5 jaar journalistieke schrijfervaring te hebben. Je hebt eerder al journalistiek werk gepubliceerd of meegewerkt aan een journalistieke publicatie.