Nieuws

9 april: Deadline aanvragen journalist-in-residence NIAS

7 maart 2018
7 maart 2018

Het Fonds BJP en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) stellen voor de periode september 2018 t/m april 2019 weer een beurs ter beschikking voor een journalist-in-residence. Tot 9 april kunnen belangstellenden bij het Fonds BJP een verzoek indienen voor een verblijfsbeurs van €10.000. Het verblijf in het NIAS is vooral geschikt voor auteurs / journalisten die hun (veld)onderzoek grotendeels hebben afgerond en in de schrijffase verkeren. Het NIAS bevindt zich in het St. Jorishof in het centrum van Amsterdam.

De afgelopen periode verbleef journalist en econometrist Sanne Blauw als journalist-in-residence aan het NIAS om te werken aan haar boek Ontcijferd, over de manier waarop cijfers onze kijk op de wereld bepalen en hoe deze cijfers in perspectief kunnen worden gezet. Hoe inspirerend zij dit verblijf heeft ervaren, is te lezen in haar verslag.