Nieuws

Journalisten kunnen vanaf augustus meer subsidie aanvragen voor projecten en scholing

Vanaf 1 augustus 2022 verhogen wij het subsidiebedrag dat journalisten aan kunnen vragen voor journalistieke projecten en scholing.

14 juli 2022
14 juli 2022

Journalisten die vanaf 1 augustus een subsidieaanvraag indienen kunnen een tegemoetkoming in de tijdsinvestering aanvragen van €2500,- in plaats van €2300,- per full-time maand. Per werkdag betekent dit een maximale vergoeding van €125,-. Eerder was dit €115,-.

Deze nieuwe bedragen gelden voor zowel de Beurs Expertisebevordering, waarmee ervaren journalisten zich kunnen bijscholen of specialiseren door middel van scholing en training, als voor de Regeling Journalistieke Projectsubsidies, waarmee subsidie wordt verstrekt voor journalistieke projecten zoals artikelen, podcasts, documentaires of boeken. Ook is het maximumbedrag voor subsidieaanvragen voor boeken, podcasts, multimediale producties en documentaires opgehoogd van €20.000,- naar €30.000,-.

Om freelancers die veel vaste kosten maken, tegemoet te komen, is het vanaf 1 augustus bovendien mogelijk om een maximum van 15 procent van het totaal aangevraagde bedrag op te voeren voor overheadkosten. Denk daarbij aan kostenposten als kantoorhuur, boekhouding, aanschaf literatuur en abonnementen, telefonie of de aanschaf van apparatuur.

Wil jij een subsidieaanvraag indienen? Bekijk hier onze subsidies en beurzen voor journalisten.