Vragen?

Mail ons team.

Vragen?

Mail ons team.
Journalistieke Projectsubsidies
Deze subsidieregeling is over een paar maanden weer beschikbaar

Dossiersubsidie

Ben je een lokale of regionale freelance journalist en zijn er thema’s waar je je graag voor langere tijd in zou vastbijten? Dan is een Dossiersubsidie wellicht iets voor je. Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om langere tijd gericht een bepaald dossier te volgen.

Als eerste op de hoogte wanneer deze regeling weer beschikbaar is
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Daarin houden we je op de hoogte met updates over nieuwe regelingen, activiteiten en gesteunde projecten.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Waarvoor kun je een Dossiersubsidie aanvragen?

Je kunt een Dossiersubsidie aanvragen als je langere tijd een voor jouw regio belangrijk dossier wilt volgen. Denk bijvoorbeeld aan het langdurig volgen van de asielcrisis en de lokale consequenties daarvan of het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de woningmarkt in jouw regio.

Ook als je nog niet precies weet wat de output zal zijn van je werk, kun je in aanmerking komen voor deze subsidie. Zolang het belang van het onderwerp helder is en je aannemelijk kunt maken dat er een serie publicaties uit zal volgen.

Je kunt een Dossiersubsidie aanvragen van 15 februari tot en met 11 maart 2024.

Let op: wil je je aanvraag eerst in concept aan ons voorleggen? Zorg er dan voor dat je conceptaanvraag uiterlijk op maandag 4 maart bij ons binnen is. Wij zullen je dan eenmalig van advies voorzien.

Wie kan een Dossiersubsidie aanvragen?

Dossiersubsidies zijn exclusief bedoeld voor freelance journalisten die op lokaal dan wel regionaal niveau werken, individueel of in teamverband. Onder journalisten verstaan wij onder andere podcastmakers, documentairemakers en fotojournalisten. Onze stelregel is dat het project journalistiek van aard is; met journalistieke vragen, een open blik en journalistieke methoden.

Het gaat erom dat je je voor langere tijd wilt verdiepen in een specifiek dossier en de lokale of regionale gevolgen ervan en dat je over een intentieverklaring van een journalistiek medium beschikt. Overigens betekent het exclusief regionale karakter van deze regeling niet dat er geen andere subsidieregelingen beschikbaar zijn voor je als je regionaal of lokaal werkt. Kijk dus vooral ook naar andere regelingen, mochten die beter passen bij je plannen.

Ben je gepensioneerd of ontvang je een uitkering? Omdat je al een vast inkomen hebt, kun je alleen een onkostenvergoeding en geen honorarium bij ons aanvragen. Het gaat hier om onkosten waarvoor het medium waar je in dienst bent geen of onvoldoende budget heeft.

Journalisten in loondienst kunnen eveneens geen subsidie aanvragen voor een vergoeding van hun honorarium. Ze ontvangen immers al een salaris. Wel kunnen ze eventueel subsidie aanvragen voor het inzetten van een vervanger die hun reguliere werk tijdelijk zal overnemen. Meer hierover lees je bij de Dossiersubsidie met optie Vervangende Kracht.

Wat wordt vergoed?

Wij subsidiëren een tegemoetkoming in de tijdsinvestering. Dit honorarium bedraagt 145 euro per werkdag, met een maximum van 2.900 euro per fulltime maand. Een Dossiessubsidie kun je voor maximaal zes maanden aanvragen. Het maximum aan te vragen bedrag is 17.400 euro. Daarnaast kunnen ook je onkosten, bijvoorbeeld reiskosten en andere aan het onderzoek gerelateerde uitgaven, gedekt worden.

Boven op deze maximumbedragen kun je nog overheadkosten aanvragen van maximaal 15 procent van het totale aangevraagde bedrag voor honorarium en onkosten.

Wat moet de subsidie opleveren?

Een project waarvoor je een Dossiersubsidie aanvraagt, dient uit te monden in een reeks journalistieke publicaties. Publicatievormen die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn:

 • Audiovisuele vertelvormen;
 • Podcasts en (web)documentaires;
 • Artikelen;
 • Reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio en online platforms;
 • Getekende journalistiek;
 • Journalistieke fotografie;
 • Vernieuwende (digitale) vormen.

Wat heb je nodig om subsidie aan te vragen?

Je dient je subsidieaanvraag in via het online subsidieportaal. Dit heb je nodig om je aanvraag compleet te maken:

 • In het aanvraagformulier beantwoord je verschillende vragen over je journalistieke plan, over je onderzoeksvraag, de journalistieke aanleiding en de onderzoeksmethodes. Download hieronder een tekstbestand met de vragen die je in het aanvraagformulier aantreft als je een aanvraag doet in het subsidieportaal.

 • Om de journalistieke kwaliteit en verspreiding van de uiteindelijke publicatie(s) mede te waarborgen, vragen we je om samen met de subsidieaanvraag een intentieverklaring op te sturen. Een intentieverklaring is een schriftelijke toezegging, bijvoorbeeld een mail of brief (bij voorkeur ondertekend), waarin het publicerend medium verklaart in principe zorg te willen dragen voor (eind)redactie, publicatie en distributie. Je subsidieaanvraag moet een intentieverklaring bevatten van minstens één Nederlands of Caribisch-Nederlands journalistiek publicerend medium, zoals een (online) redactie, omroep of uitgever.

  In een intentieverklaring worden idealiter de volgende vragen beantwoord door de betrokken (eind)redacteur/uitgever/producent/etc.:

  • Waarom is dit project journalistiek gezien interessant en relevant?
  • Waarom is het publicerend medium geïnteresseerd in het project en waarom is de beoogde publicatie van belang voor de doelgroep van het desbetreffende medium?
  • In hoeverre is er sprake van tussentijdse begeleiding? Kan de journalist bij het publicerend medium terecht met journalistiek-inhoudelijke kwesties? Zijn er momenten van contact en evaluatie?
  • Waarom wordt een projectsubsidie aangevraagd bij het Fonds BJP en kan het medium niet alle kosten dragen?
  • Welke bijdrage levert het publicerend medium (financieel of – als dat niet kan – in natura)?
 • Stuur met je aanvraag altijd een cv mee van maximaal twee pagina’s in PDF-formaat. Let op: links naar LinkedIn-profielen voldoen niet als cv.

 • Bij elke subsidieaanvraag hoort een heldere en goed onderbouwde begroting inclusief sluitend dekkingsplan. Je begroting geeft weer hoeveel geld er nodig is om je onderzoek te realiseren, hoe je dat bedrag gaat besteden en welk bedrag je bij ons aanvraagt. Meer weten over het opstellen van een begroting? Op deze pagina vind je een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen, verschillende voorbeeldbegrotingen en een uitlegvideo over hoe je die begrotingen vervolgens kunt gebruiken. Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen. Let op: journalisten in loondienst, gepensioneerden en mensen die een uitkering ontvangen kunnen alleen subsidie aanvragen voor onkosten en niet voor een honorarium.

 • Om de commissie een indruk te geven van je journalistieke kwaliteiten, ontvangen we graag één of twee voorbeelden van eigen journalistiek werk. Mocht je eerder werk hebben dat qua vorm en/of inhoud aansluit bij je huidige subsidieaanvraag, dan raden we je aan dat mee te sturen. Graag ontvangen we directe link(s) naar de betreffende publicatie(s) dan wel een PDF-bestand met daarin de publicatie. Let daarbij goed op dat de voorbeelden van je werk direct toegankelijk zijn en niet bijvoorbeeld achter een betaalmuur staan!  Zware bestanden zoals (foto)boeken kunnen via WeTransfer gestuurd worden naar regio@fondsbjp.nl.

   

Aanvraagprocedure

We laten je stap voor stap zien hoe je een aanvraag doet. Door onderstaand proces te doorlopen maak je voor de commissie inzichtelijk hoe je het project wil aanpakken. Daarnaast helpt het je wellicht ook om je idee verder aan te scherpen. In het subsidieportaal kun je je aanvraag ook tussentijds opslaan.

 • 1

  Lees de Leidraad door

  • In de Leidraad vind je alle info over de subsidie die je gaat aanvragen: de geldende voorwaarden, informatie over de financiële afhandeling en de beoordelingscriteria waarop je aanvraag wordt getoetst.

 • 2

  Zorg dat je alle benodigde informatie en bestanden verzameld hebt

  • Ga naar de checklist hierboven om te bekijken wat je precies nodig hebt om een aanvraag te starten.

 • 3

  Maak een account aan binnen het subsidieportaal

  • Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je een account hebben. Klik in het portaal op de knop ‘Registreren’, vul je e-mailadres in en maak een wachtwoord aan. Bevestig je registratie door op de link te klikken in de e-mail die je ontvangt.

 • 4

  Vul het formulier ‘Aanvraagformulier Dossiersubsidie’ in

  • Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier. Je beantwoordt de vragen in het online aanvraagformulier. Je hoeft je aanvraag niet in één keer te voltooien, je kunt je antwoorden ook tussentijds opslaan zodat je er later weer mee verder kunt. Tip: schrijf je plan vast op in een tekstdocument, dan kun je de passages makkelijk knippen en plakken in het aanvraagformulier én heb je altijd een back-up.

   Hulp nodig bij het indienen? Hier hebben we tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet. Zou je graag eerst een conceptversie van je aanvraag aan ons voorleggen voordat je je definitieve aanvraag indient? Dat kan. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, zorg dat alle verplichte bijlagen zijn bijgevoegd en klik onderaan je scherm op ‘Opslaan’ (niet op ‘Opslaan & verzenden’). Laat ons via regio@fondsbjp.nl weten dat je aanvraag klaarstaat. Doe dit tenminste een week voor je de definitieve aanvraag wilt indienen. Met het sturen van deze mail geef je ons toestemming je conceptaanvraag te bekijken. Onze eenmalige feedback ontvang je binnen ongeveer een week via het subsidieportaal. We doen geen inhoudelijke aanbevelingen, maar we kunnen wel bekijken of je aanvraag helder verwoord is en of er belangrijke informatie mist.

 • 5

  Dien je aanvraag officieel in

  • Door op de knop ‘Opslaan & verzenden’ te klikken, verstuur je je aanvraag definitief en kun je deze niet meer aanpassen. Je krijgt een bevestiging van je aanvraag per mail. Let op: de bevestiging kan ook in je spamfolder belanden!

   Ons team gaat je aanvraag nu controleren: als er informatie mist of er andere vragen zijn, zullen wij je om toelichting vragen. Daarover ontvang je ook bericht via het portaal, dus houd je mail (en spamfolder) in de gaten.

 • 6

  Ongeveer zeven weken na indiening ontvang je bericht over de uitkomst

  • Je krijgt een mail met een link naar een bericht in het subsidieportaal. In dit bericht lees je of je aanvraag is toegekend, aangehouden of afgewezen en vind je een korte toelichting op basis van de beoordeling van de adviescommissie.

   A: Je aanvraag is toegekend
   Als de subsidie is toegekend, ontvang je na de bevestiging de benodigde contracten voor zowel jouzelf, je eventuele medeaanvragers als het betreffende medium. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van contracten.

   B: Je aanvraag is aangehouden
   In het geval van een aanhouding heeft de commissie behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren via het subsidieportaal.

   C: Je aanvraag is afgewezen
   Bij een afwijzing ontvang je een korte toelichting over de afwijzingsgronden. Indien je van mening bent dat de commissie het oordeel moet heroverwegen, kun je eenmalig een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een geheel of grotendeels andere commissie beoordeeld.

   Benieuwd wie je aanvraag mogelijk beoordelen? Bekijk dan hier onze pool van journalistieke experts.

 • 7

  Stuur in het geval van een subsidietoekenning de ondertekende contracten retour en ontvang de uitbetaling van het eerste deel van de subsidie

  • Nadat wij alle ondertekende contracten hebben ontvangen via het subsidieportaal, krijg je de eerste tranche van je subsidie (ongeveer twee derde van het toegekende bedrag) op je bankrekening gestort.

 • 8

  Houd ons op de hoogte van het verloop en de resultaten van je project

  • Zijn er grote wijzigingen in je project opgetreden of loop je vast? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee. Is (een deel van) je project gepubliceerd? Stuur ons via het subsidieportaal de links naar de publicaties. Let op: de publicaties moeten voor ons vrij toegankelijk zijn en niet achter een betaalmuur staan. Als er wel een betaalmuur is, stuur dan een PDF.

 • 9

  Ontvang de uitbetaling van het tweede deel van de subsidie

  • Zodra er uit je project publicatie(s) voortvloeien, horen wij dat graag. We plaatsen een korte samenvatting van je project en de bijbehorende publicatie(s) op onze website en/of sociale media. Nadat het project volledig is afgerond en wij de links naar al je publicaties hebben ontvangen, volgt de uitbetaling van het tweede deel van de subsidie (ongeveer een derde van het toegekende bedrag).

"Zonder deze Dossiersubsidie hadden we het onderzoek eigenlijk niet kunnen voortzetten. Daarvoor is niet genoeg tijd en geld op de redactie, al hebben wij bij Omroep Gelderland echt wel een goede onderzoeksredactie."
Lees hier over hun project

Veelgestelde vragen

Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie?

De volgende genres komen niet in aanmerking voor subsidie: fictie en (deels) gefictionaliseerde vormen, autobiografische projecten en memoires, bloemlezingen, monografieën en overzichtswerken, verzamelbundels, jubileum-, gedenk- of gelegenheidspublicaties en projecten die in eerste instantie te kwalificeren zijn als voorlichting, educatie en/of hulpverlening.

Kan ik een Dossiersubsidie aanvragen als ik in loondienst ben?

De Dossiersubsidie is aan te vragen door alle lokale en regionale journalisten, dus ook door journalisten die in loondienst werken. We keren bij journalisten in loondienst alleen geen vergoeding voor het honorarium uit, ze krijgen immers al betaald door de redactie. Wél kunnen journalisten in loondienst subsidie aanvragen voor het honorarium van een vervanger die hun reguliere werk tijdelijk overneemt zodat ze zelf tijd hebben om zich op een groot dossier te storten. (Als je dit wilt, kies dan voor de Dossiersubsidie met optie Vervangende Kracht.)

Kan ik een Dossiersubsidie aanvragen als leidinggevende, chef of coördinator?

In principe worden aanvragen gedaan door de journalisten die het project zelf gaan uitvoeren en dus niet door een chef, leidinggevende of coördinator. Maar natuurlijk proberen we flexibel te zijn waar mogelijk. Zit je in een leidinggevende rol en heb je een idee voor een Dossiersubsidie? Stuur een mailtje naar regio@fondsbjp.nl, dan denken we met je mee.

Hoe maak ik een begroting?

Bij vrijwel elke subsidieaanvraag die je bij ons indient, moet je een begroting aanleveren. De begroting geeft inzicht in de verwachte kosten voor je project. Ook laat het zien met welke inkomstenbronnen je die kosten verwacht te financieren. Lees hier verder hoe je een heldere begroting opstelt. Heb je toch nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar regio@fondsbjp.nl.

Hoe weet ik of mijn onderwerp geschikt is voor een Dossiersubsidie?

Een Dossiersubsidie is bij uitstek geschikt voor die grote en belangrijke onderwerpen waar je al tijden graag eens in wilt duiken maar waarvoor je steeds de tijd maar niet vindt. Het moet gaan om een onderwerp dat urgent is, belangrijk is voor de regio en waarvan je aannemelijk kunt maken dat het een journalistiek doel dient het langere tijd te volgen.

Ook is het de bedoeling dat een Dossiersubsidie uitmondt in een serie bestaande uit meerdere publicaties. Er moet dus veel over je onderwerp te vertellen zijn.

Twijfel je? Mail naar regio@fondsbjp.nl, dan kijken we even mee.

Wat is een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is een schriftelijke toezegging, bijvoorbeeld een mail of brief (bij voorkeur ondertekend), waarin het publicerend medium verklaart in principe zorg te willen dragen voor (eind)redactie, publicatie en distributie, mits de kwaliteit van de publicatie goed genoeg is. Bij elke aanvraag voor een Dossiersubsidie moet minimaal één intentieverklaring zijn gevoegd.

Hoelang duurt het voordat ik de uitslag over mijn subsidieaanvraag krijg?

We streven ernaar circa zeven weken na indiening van een complete aanvraag bericht over de uitslag te sturen.

Kan ik meerdere subsidieaanvragen tegelijk indienen? 

Wij hanteren per aanvrager een maximum van twee lopende projectsubsidies. Binnen de Beurs Journalistieke Ontwikkeling hanteren we een maximum van één aanvraag.

Welke werkwijze hanteert de adviescommissie?  

Alle aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke, multidisciplinaire adviescommissies. Alle leden hebben een journalistieke achtergrond. Commissies komen regelmatig bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. Subsidieverzoeken worden getoetst op verschillende criteria. Raadpleeg hiervoor de Leidraden. Je ontvangt binnen circa zeven weken na indiening van de aanvraag schriftelijk bericht over de uitkomst.

Voor welke kosten kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie van ons is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten en dekt niet alle kosten van een journalistiek project. De dag- en maandtarieven zijn dan ook niet dekkend en je kunt niet voor alle kostenposten subsidie aanvragen. Klik hier voor een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen.