Vragen?

Mail ons team.

Vragen?

Mail ons team.
Journalistieke Projectsubsidies
Je kunt deze subsidie het hele jaar door aanvragen

Uitvoeringssubsidie met optie Vervangende Kracht

Ben je een regionale of lokale journalist in loondienst en ga je een diepgravend, urgent en actueel journalistiek project doen? Wil jij je reguliere redactietaken tijdelijk overdragen aan een vervanger zodat je je helemaal op je onderzoek kunt storten? Lees dan hier hoe een Uitvoeringssubsidie met de optie Vervangende Kracht je op weg kan helpen.

Waarvoor kun je een Uitvoeringssubsidie met optie Vervangende Kracht aanvragen?

De Uitvoeringssubsidie in combinatie met de optie Vervangende Kracht biedt je de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor een vervangende journalist die je reguliere werkzaamheden overneemt terwijl jij een bijzonder en diepgravend journalistiek project uitvoert. De subsidiegelden gaan in dit geval niet naar jou, maar naar de journalist die jou tijdelijk vervangt. Deze vervanger kan een freelancer zijn of iemand in loondienst die voor de vervanging extra uren uitbetaald krijgt.

Je kunt deze subsidie op basis van de resultaten van een Vooronderzoekssubsidie met optie Vervangende Kracht aanvragen, maar je kunt er ook voor kiezen meteen een Uitvoeringsubsidie met optie Vervangende Kracht aan te vragen.

Wie kan een Uitvoeringssubsidie aanvragen?

Deze subsidie is specifiek bedoeld voor regionale en lokale journalisten in loondienst die een bijzonder en diepgravend project willen uitvoeren. Je vraagt subsidie aan voor een vervanger die jouw werkzaamheden overneemt terwijl jij werkt aan dit project.

Wat wordt vergoed?

Wij subsidiëren een tegemoetkoming in de tijdsinvestering van de journalist die je vervangt. Dit honorarium bedraagt 145 euro per werkdag, met een maximum van 2.900 euro per fulltime maand. Je kunt maximaal 23.000 euro aanvragen voor een vervanger.

Wij subsidiëren enerzijds een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (honorarium) van de journalist die je vervangt en anderzijds journalistieke onkosten. Het honorarium bedraagt 145 euro per werkdag, met een maximum van 2.900 euro per fulltime maand. Ook voor onkosten, bijvoorbeeld reiskosten en andere aan het onderzoek gerelateerde uitgaven, kan subsidie aangevraagd worden.

Afhankelijk van de publicatievorm gelden verschillende maximumbedragen voor honorarium en onkosten:

 • Artikel of reportage 8.500 euro;
 • Longread of serie artikelen 14.500 euro;
 • Podcastradio– of tv-documentaire of ander multimediaal project 23.000 euro;

Doe je dit project alleen? Dan kun je maximaal 23.000 euro aanvragen voor het project. Doe je het samen met andere subsidieaanvragers? Dan is het maximumbedrag 35.000 euro per project.

 

Wat moet de subsidie opleveren?

Je project moet uitmonden in een of meerdere publicaties. Publicatievormen die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn:

 • Audiovisuele vertelvormen;
 • Podcasts en (web)documentaires;
 • Artikelen;
 • Reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio en online platforms;
 • Getekende journalistiek;
 • Journalistieke fotografie;
 • Vernieuwende (digitale) vormen.

Wat heb je nodig om subsidie aan te vragen?

Je dient je subsidieaanvraag in via het online subsidieportaal. Dit heb je nodig om je aanvraag compleet te maken:

 • In het aanvraagformulier beantwoord je verschillende vragen over je journalistieke plan, over je onderzoeksvraag, de journalistieke aanleiding en de onderzoeksmethodes. Download hieronder een tekstbestand met de vragen die je in het aanvraagformulier aantreft als je een aanvraag doet in het subsidieportaal.

 • Om de journalistieke kwaliteit en verspreiding van de uiteindelijke publicatie(s) mede te waarborgen, vragen we je om samen met de subsidieaanvraag een intentieverklaring op te sturen. Een intentieverklaring is een schriftelijke toezegging, bijvoorbeeld een mail of brief (bij voorkeur ondertekend), waarin het publicerend medium verklaart in principe zorg te willen dragen voor (eind)redactie, publicatie en distributie. Je subsidieaanvraag moet een intentieverklaring bevatten van minstens één Nederlands of Caribisch-Nederlands journalistiek publicerend medium, zoals een (online) redactie, omroep of uitgever. Raadpleeg voor meer informatie de Leidraad.

 • Stuur met je aanvraag altijd een cv mee van maximaal twee pagina’s in PDF-formaat. Let op: links naar LinkedIn-profielen voldoen niet als cv.

 • Bij elke subsidieaanvraag hoort een heldere en goed onderbouwde begroting inclusief sluitend dekkingsplan. Je begroting geeft weer hoeveel geld er nodig is om je onderzoek te realiseren, hoe je dat bedrag gaat besteden en welk bedrag je bij ons aanvraagt. Meer weten over het opstellen van een begroting? Op deze pagina vind je een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen, verschillende voorbeeldbegrotingen en een uitlegvideo over hoe je die begrotingen vervolgens kunt gebruiken. Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen. Let op: journalisten in fulltime loondienst, gepensioneerden en mensen die een uitkering ontvangen kunnen alleen subsidie aanvragen voor onkosten en niet voor een honorarium.

 • Om de commissie een indruk te geven van je journalistieke kwaliteiten, ontvangen we graag één of twee voorbeelden van eigen journalistiek werk. Mocht je eerder werk hebben dat qua vorm en/of inhoud aansluit bij je huidige subsidieaanvraag, dan raden we je aan dat mee te sturen. Graag ontvangen we directe link(s) naar de betreffende publicatie(s) dan wel een PDF-bestand met daarin de publicatie. Let daarbij goed op dat de voorbeelden van je werk direct toegankelijk zijn en niet bijvoorbeeld achter een betaalmuur staan! Zware bestanden zoals (foto)boeken kunnen via Wetransfer gestuurd worden naar regio@fondsbjp.nl.

Aanvraagprocedure

We laten je stap voor stap zien hoe je een aanvraag doet. Door onderstaand proces te doorlopen maak je voor de commissie inzichtelijk hoe je het project wil aanpakken. Daarnaast helpt het je wellicht ook om je idee verder aan te scherpen. In het subsidieportaal kun je je aanvraag ook tussentijds opslaan.

 • 1

  Lees de Leidraad door

  • In de Leidraad vind je alle info over de subsidie die je gaat aanvragen: de geldende voorwaarden, informatie over de financiële afhandeling en de beoordelingscriteria waarop je aanvraag wordt getoetst.

 • 2

  Zorg dat je alle benodigde informatie en bestanden verzameld hebt

  • Ga naar de checklist hierboven om te bekijken wat je precies nodig hebt om een aanvraag te starten.

 • 3

  Maak een account aan binnen het subsidieportaal

  • Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je een account hebben. Klik in het portaal op de knop ‘Registreren’, vul je e-mailadres in en maak een wachtwoord aan. Bevestig je registratie door op de link te klikken in de e-mail die je ontvangt.

 • 4

  Vul het formulier ‘Aanvraagformulier Uitvoeringssubsidie’ in

  • Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier. Je beantwoordt de vragen in het online aanvraagformulier. Je hoeft je aanvraag niet in één keer te voltooien, je kunt je antwoorden ook tussentijds opslaan zodat je er later weer mee verder kunt. Tip: schrijf je plan vast op in een tekstdocument, dan kun je de passages makkelijk knippen en plakken in het aanvraagformulier én heb je altijd een back-up.

   Hulp nodig bij het indienen? Hier hebben we tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet. Zou je graag eerst een conceptversie van je aanvraag aan ons voorleggen voordat je je definitieve aanvraag indient? Dat kan. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, zorg dat alle verplichte bijlagen zijn bijgevoegd en klik onderaan je scherm op ‘Opslaan’ (niet op ‘Opslaan & verzenden’). Laat ons via regio@fondsbjp.nl weten dat je aanvraag klaarstaat. Doe dit tenminste een week voor je de definitieve aanvraag wilt indienen. Met het sturen van deze mail geef je ons toestemming je conceptaanvraag te bekijken. Onze eenmalige feedback ontvang je binnen ongeveer een week via het subsidieportaal. We doen geen inhoudelijke aanbevelingen, maar we kunnen wel bekijken of je aanvraag helder verwoord is en of er belangrijke informatie mist.

 • 5

  Dien je aanvraag officieel in

  • Door op de knop ‘Opslaan & verzenden’ te klikken, verstuur je je aanvraag definitief en kun je deze niet meer aanpassen. Je krijgt een bevestiging van je aanvraag per mail. Let op: de bevestiging kan ook in je spamfolder belanden!

   Ons team gaat je aanvraag nu controleren: als er informatie mist of er andere vragen zijn, zullen wij je om toelichting vragen. Daarover ontvang je ook bericht via het portaal, dus houd je mail (en spamfolder) in de gaten.

 • 6

  Ongeveer zeven weken na indiening ontvang je bericht over de uitkomst

  • Je krijgt een mail met een link naar een bericht in het subsidieportaal. In dit bericht lees je of je aanvraag is toegekend, aangehouden of afgewezen en vind je een korte toelichting op basis van de beoordeling van de adviescommissie.

   A: Je aanvraag is toegekend
   Als de subsidie is toegekend, ontvang je na de bevestiging de benodigde contracten voor zowel jouzelf, je eventuele medeaanvragers als het betreffende medium. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van contracten.

   B: Je aanvraag is aangehouden
   In het geval van een aanhouding heeft de commissie behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren via het subsidieportaal.

   C: Je aanvraag is afgewezen
   Bij een afwijzing ontvang je een korte toelichting over de afwijzingsgronden. Indien je van mening bent dat de commissie het oordeel moet heroverwegen, kun je eenmalig een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een geheel of grotendeels andere commissie beoordeeld.

   Benieuwd wie je aanvraag mogelijk beoordelen? Bekijk dan hier onze pool van journalistieke experts.

 • 7

  Stuur in het geval van een subsidietoekenning de ondertekende contracten retour

  • Zodra wij alle ondertekende contracten hebben ontvangen via het subsidieportaal, kun je van start met je project.

 • 8

  Houd ons op de hoogte van het verloop en de resultaten van je project

  • Zijn er grote wijzigingen in je project opgetreden of loop je vast? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee. Is (een deel van) je project gepubliceerd? Stuur ons via het subsidieportaal de links naar de publicaties. Let op: de publicaties moeten voor ons vrij toegankelijk zijn en niet achter een betaalmuur staan. Als er wel een betaalmuur is, stuur dan een PDF.

 • 9

  Het medium declareert de gemaakte kosten voor de vervanger

  • Nadat het project volledig is afgerond en wij de links naar al je publicaties hebben ontvangen, vragen wij een bewijs van het inhuren van de vervanger, zoals eventueel geanonimiseerde loonstrookjes. Op basis daarvan kan het medium de gemaakte kosten voor de vervanger bij ons declareren en volgt de uitbetaling.

   We plaatsen een korte samenvatting van je project en de bijbehorende publicatie(s) op onze website en/of sociale media.

"Zonder deze subsidie hadden we het onderzoek eigenlijk niet kunnen voortzetten. Daarvoor is niet genoeg tijd en geld op de redactie, al hebben wij bij Omroep Gelderland echt wel een goede onderzoeksredactie."
Lees hier over hun ervaring

Veelgestelde vragen

Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie?

De volgende genres komen niet in aanmerking voor subsidie: fictie en (deels) gefictionaliseerde vormen, autobiografische projecten en memoires, bloemlezingen, monografieën en overzichtswerken, verzamelbundels, jubileum-, gedenk- of gelegenheidspublicaties en projecten die in eerste instantie te kwalificeren zijn als voorlichting, educatie en/of hulpverlening.

Hoe maak ik een begroting?

Bij vrijwel elke subsidieaanvraag die je bij ons indient, moet je een begroting aanleveren. De begroting geeft inzicht in de verwachte kosten voor je project. Ook laat het zien met welke inkomstenbronnen je die kosten verwacht te financieren. Lees hier verder hoe je een heldere begroting opstelt. Heb je toch nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar regio@fondsbjp.nl.

Voor welke kosten kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie van ons is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten en dekt niet alle kosten van een journalistiek project. De dag- en maandtarieven zijn dan ook niet dekkend en je kunt niet voor alle kostenposten subsidie aanvragen. Klik hier voor een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Wat is een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is een schriftelijke toezegging, bijvoorbeeld een mail of brief (bij voorkeur ondertekend), waarin het publicerend medium verklaart in principe zorg te willen dragen voor (eind)redactie, publicatie en distributie, mits de kwaliteit van de publicatie goed genoeg is. Bij elke aanvraag voor een Uitvoeringssubsidie moet minimaal één intentieverklaring zijn gevoegd.

Hoelang duurt het voordat ik de uitslag over mijn subsidieaanvraag krijg?

Wij streven ernaar circa zeven weken na indiening van een complete aanvraag bericht over de uitslag te sturen.

Kan ik meerdere subsidieaanvragen tegelijk indienen? 

Wij hanteren per aanvrager een maximum van twee lopende projectsubsidies. Binnen de Beurs Journalistieke Ontwikkeling hanteren we een maximum van één aanvraag.

Welke werkwijze hanteert de adviescommissie?  

Alle aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke, multidisciplinaire adviescommissies. Alle leden hebben een journalistieke achtergrond. Commissies komen regelmatig bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. Subsidieverzoeken worden getoetst op verschillende criteria. Raadpleeg hiervoor de Leidraden. Je ontvangt binnen circa zeven weken na indiening van de aanvraag schriftelijk bericht over de uitkomst.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
We houden je op de hoogte met updates over nieuwe regelingen, activiteiten en gesteunde projecten.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief