Vragen?

Vragen?

Talentontwikkeling
Je kunt deze subsidie het hele jaar door aanvragen

Beurs Journalistieke Ontwikkeling

Ben je minimaal twee jaar werkzaam als journalist en wil je je onderzoeksjournalistieke kennis bijspijkeren door middel van een training, cursus of ander leertraject? Bekijk hier hoe je je professioneel kunt ontwikkelen met de Beurs Journalistieke Ontwikkeling.

Waarvoor kun je een Beurs Journalistieke Ontwikkeling aanvragen?

De beurs is in principe vormvrij. Dit wil zeggen dat je met deze beurs een tegemoetkoming kunt krijgen voor een breed scala aan scholingsactiviteiten, als je maar goed kunt onderbouwen hoe de activiteit bijdraagt aan jouw ontwikkeling als onderzoeksjournalist. Denk bijvoorbeeld aan cursussen, masterclasses, leer-werktrajecten of studiereizen. Zo kun je bijvoorbeeld beurs aanvragen voor journalistieke cursussen en masterclasses op het gebied van woo-procedures, open source, datajournalistiek, financiële journalistiek of multimediale vertelvormen. Maar je kunt ook een geheel eigen educatietraject samenstellen door bijvoorbeeld mee te lopen met een journalist met voor jouw wensen relevante vaardigheden en ervaring of op een redactie in binnen- of buitenland. We moedigen je aan een persoonlijk ontwikkelplan in te dienen dat bestaat uit een combinatie van activiteiten die samen een geheel vormen.

Cursussen die niet journalistiek-inhoudelijk zijn, kunnen ook in aanmerking komen voor een beurs, maar uitsluitend wanneer ze aantoonbaar bijdragen aan de verdieping, versterking of verbreding van de journalistieke praktijk. Denk bijvoorbeeld aan cursussen om vaardigheden zoals monteren of storytelling te verbeteren.

Stages en werkervaringsplekken met een stagevergoeding vallen nadrukkelijk niet onder deze regeling. Meelooptrajecten komen alleen in aanmerking als je een deel van de tijd kan besteden aan een concreet eigen project. In de aanvraag moet je o.a. inzichtelijk maken welke specifieke vaardigheden je hoopt te leren van de desbetreffende journalist of op de desbetreffende redactie en hoe je het geleerde gaat toepassen in je eigen project.

Regelmatig vind je in onze nieuwsbrief voorbeelden van (online) scholingstrajecten waarvoor je de beurs kunt aanvragen. Als je twijfelt of je verzoek beurswaardig is, kun je ons altijd even mailen: talentontwikkeling@fondsbjp.nl

Wat wordt vergoed?

In aanmerking voor deze beurs komen zowel de kosten van de betreffende scholingsactiviteit (bijvoorbeeld een cursus of masterclass) als de bijkomende onkosten zoals reis- en verblijfskosten. Het Fonds BJP vergoedt maximaal 80 procent van het totaalbedrag van deze onkosten.

Ook is het mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor eventuele inkomstenderving van maximaal € 145,- per dag voor zowel de contacturen als voor zelfstudie. Een tegemoetkoming in de inkomstenderving kun je aanvragen vanaf de eerste cursusdag en voor een maximale periode van zes maanden. Omdat een goede onderbouwing van je aanvraag cruciaal is, vind je hier een voorbeeldbegroting om je te helpen bij het opstellen van je budget. Let op: de subsidie kan niet na afloop van een scholingsactiviteit worden aangevraagd, vraag dus ruim op tijd aan. Wil je een beurs aanvragen terwijl je scholingsactiviteit al is begonnen? Je kunt dan alleen de beurs aanvragen voor scholingsdagen die nog plaats moeten vinden en nog te maken onkosten, gerekend vanaf het moment van het indienen van de aanvraag. Licht in dit geval toe waarom je niet in een eerder stadium subsidie hebt aangevraagd.

Wie kan een Beurs Journalistieke Ontwikkeling aanvragen?

De beurs is specifiek bedoeld voor journalisten die hun vaardigheden als onderzoeksjournalist willen ontwikkelen of verbeteren. Je kunt deze beurs aanvragen als je minimaal twee jaar werkervaring hebt als onderzoeksjournalist. Ben je net afgestudeerd aan een journalistieke hbo- of wo-opleiding en wil je deze beurs gebruiken om je te ontwikkelen als onderzoeksjournalist? Ook dan kun je deze beurs aanvragen. Een voorwaarde is wel dat je de Nederlandse taal spreekt en/of dat je werk gepubliceerd wordt of is in Nederlandse media.

Werk je als journalist in fulltime loondienst, ben gepensioneerd of heb je een uitkering? Omdat je al een vast inkomen hebt, kun je alleen een onkostenvergoeding en geen honorarium bij ons aanvragen. Het gaat hier om onkosten waar het medium waar je in dienst bent zelf geen of niet voldoende budget voor heeft. Werk je deels in loondienst en deels als freelancer? Voor je freelancedagen kun je dan naast onkosten ook een tegemoetkoming in inkomstenderving en eventuele overheadkosten aanvragen.

Wat heb je nodig om de Beurs Journalistieke Ontwikkeling aan te vragen?

Je dient je subsidieaanvraag in via het online subsidieportaal. Dit zijn de dingen die je nodig hebt om je aanvraag compleet te maken:

 • Voorzie je aanvraag van een goed gemotiveerd ontwikkelplan waar onder andere in staat op wat voor manier de scholingsactiviteit bijdraagt aan je ontwikkeling als onderzoeksjournalist. Ook is het van belang dat je kunt aantonen affiniteit te hebben met onderzoeksjournalistiek of dat je bezig bent je erin te verdiepen. Wil jij een beurs voor een persoonlijk ontwikkelplan met meerdere scholingsactiviteiten? Licht in dat geval concreet toe hoe de verschillende activiteiten samen een geheel vormen en hoe de combinatie ervan bijdraagt aan de versterking van je journalistieke werk.

 • Bij elke beursaanvraag hoort een heldere en goed onderbouwde begroting inclusief sluitend dekkingsplan. Je begroting geeft weer hoeveel geld er nodig is om je onderzoek te realiseren, hoe je dat bedrag denkt te besteden en welk bedrag je bij ons aanvraagt. Meer weten over het opstellen van een begroting? Op deze pagina vind je een overzicht van de kosten waarvoor je deze beurs kunt aanvragen, verschillende voorbeeldbegrotingen en een uitlegvideo over hoe je die begrotingen vervolgens kunt gebruiken. Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen. Let op: journalisten in fulltime loondienst, gepensioneerden en uitkeringsontvangers kunnen alleen subsidie aanvragen voor onkosten en niet voor een honorarium.

 • Stuur met je aanvraag altijd een cv mee van maximaal twee pagina’s in PDF-formaat. Let op: links naar LinkedIn-profielen voldoen niet als cv.

 • Om de commissie een indruk te geven van je journalistieke kwaliteiten, ontvangen we graag een à twee voorbeelden van eigen journalistiek werk. Mocht je eerder werk hebben dat qua vorm en/of inhoud aansluit bij je huidige subsidieaanvraag, dan raden we je aan dat mee te sturen. Graag ontvangen we directe link(s) naar de betreffende publicatie(s) dan wel een PDF-bestand met daarin de publicatie. Let daarbij goed op dat de voorbeelden van je werk direct toegankelijk zijn en niet bijvoorbeeld achter een betaalmuur staan. Zware bestanden zoals (foto)boeken kunnen via Wetransfer gestuurd worden naar talentontwikkeling@fondsbjp.nl.

   

 • Indien van toepassing ontvangen we bij je aanvraag ook graag het bewijs van toelating tot de betreffende cursus, masterclass of opleiding. Als je niet over een bewijs van toelating beschikt omdat je die niet gekregen of nodig hebt, geef dit dan ook even expliciet aan in je aanvraag. Mocht je gaan meelopen met een journalist of op een redactie of anderszins een bevestiging van een derde partij nodig hebben voor de realisatie van je aanvraag, stuur die dan ook mee.

 • Omdat je als journalist in loondienst al een vast inkomen hebt, kun je alleen een onkostenvergoeding en geen inkomstenderving bij ons aanvragen. Het gaat hier om onkosten waar het medium waar je in dienst bent zelf geen of niet voldoende budget voor heeft. In dat geval vragen wij een schriftelijke toelichting van de werkgever/redactie waarin wordt uitgelegd waarom de werkgever/redactie de scholingsactiviteit niet voor eigen rekening neemt en waarom de werkgever/redactie het van belang acht dat je de activiteit volgt.

Aanvraagprocedure

We laten je stap voor stap zien hoe je een aanvraag doet. In het subsidieportaal kun je je aanvraag ook tussentijds opslaan.

 • 1

  Lees de Leidraad door

  • In de Leidraad vind je alle info over de subsidie die je gaat aanvragen: de geldende voorwaarden, informatie over de financiële afhandeling en de beoordelingscriteria waarop je aanvraag wordt getoetst.

 • 2

  Zorg dat je alle benodigde informatie en bestanden verzameld hebt

  • Ga naar de checklist hierboven om te bekijken wat je precies nodig hebt om een aanvraag te starten.

 • 3

  Maak een account aan binnen het subsidieportaal

  • Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je een account hebben. Klik in het portaal op de knop ‘Registreren’, vul je e-mailadres in en maak een wachtwoord aan. Bevestig je registratie door op de link te klikken in de e-mail die je ontvangt.

 • 4

  Vul het formulier ‘Aanvraagformulier Beurs Journalistieke Ontwikkeling’ in

  • Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier. Je kunt je antwoorden meteen invullen in het formulier en wat je hebt ingevuld tussentijds opslaan. Op die manier kun je altijd op een later tijdstip weer doorwerken aan je aanvraag. Tip: schrijf je plan vast op in een tekstdocument, dan kun je de passages makkelijk knippen en plakken in het aanvraagformulier én heb je altijd een back-up.

   Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier. Je beantwoordt de vragen in het online aanvraagformulier. Je hoeft je aanvraag niet in één keer te voltooien; je kunt je antwoorden ook tussentijds opslaan zodat je er later weer mee verder kunt. Tip: schrijf je plan vast op in een tekstdocument, dan kun je de passages makkelijk knippen en plakken in het aanvraagformulier én heb je altijd een back-up.

   Zou je graag eerst een conceptversie van je aanvraag aan ons voorleggen voordat je je definitieve aanvraag indient? Dat kan. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, zorg dat alle verplichte bijlagen zijn bijgevoegd en klik onderaan je scherm op ‘Opslaan’ (niet op ‘Opslaan & verzenden’). Laat ons via talentontwikkeling@fondsbjp.nl weten dat je aanvraag klaarstaat. Doe dit tenminste een week voor je de definitieve aanvraag wilt indienen. Met het sturen van deze mail geef je ons toestemming je conceptaanvraag te bekijken. Onze eenmalige feedback ontvang je binnen ongeveer een week via het subsidieportaal. We doen geen inhoudelijke aanbevelingen, maar we kunnen wel bekijken of je aanvraag helder verwoord is en of er belangrijke informatie mist.

 • 5

  Dien je aanvraag officieel in

  • Door op de knop ‘Opslaan & verzenden’ te klikken, verstuur je je aanvraag definitief en kun je deze niet meer aanpassen. Je krijgt een bevestiging van je aanvraag per mail. Let op: de bevestiging kan ook in je spamfolder belanden!

 • 6

  Ongeveer zes weken na indiening ontvang je bericht over de uitkomst

  • Je krijgt een mail met een link naar een bericht in het subsidieportaal. In dit bericht lees je of je aanvraag is toegekend, aangehouden of afgewezen en vind je een korte toelichting op basis van de beoordeling van de adviescommissie.

   A: Je aanvraag is toegekend
   Als de subsidie is toegekend, ontvang je na de bevestiging de benodigde contracten voor zowel jouzelf, je eventuele medeaanvragers als het betreffende medium. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van contracten.

   B: Je aanvraag is aangehouden
   In het geval van een aanhouding heeft de commissie behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren via het subsidieportaal.

   C: Je aanvraag is afgewezen
   Bij een afwijzing ontvang je een korte toelichting over de afwijzingsgronden. Als je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je eenmalig een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een geheel of grotendeels andere commissie beoordeeld.

   Benieuwd wie je aanvraag mogelijk beoordelen? Bekijk dan hier onze pool van journalistieke experts.

 • 7

  Stuur in het geval van een toekenning de ondertekende contracten retour en ontvang de uitbetaling van het eerste deel van je Beurs Journalistieke Ontwikkeling

  • Nadat wij het ondertekende contract hebben ontvangen via het subsidieportaal, krijg je de eerste tranche van je subsidie (ongeveer twee derde van het toegekende bedrag) op je bankrekening gestort.

 • 8

  Start je training, cursus of scholingstraject

  • Zijn er grote wijzigingen opgetreden of loop je vast? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee. Is er een publicatie uit je scholingsactiviteit voortgevloeid? Stuur ons via het subsidieportaal de links. Let op: de publicaties moeten voor ons vrij toegankelijk zijn en niet achter een betaalmuur staan. Als er wel een betaalmuur is, stuur dan een PDF. 

 • 9

  Vul het evaluatieformulier in en ontvang de uitbetaling van het tweede deel van de Beurs Journalistieke Ontwikkeling

  • Geef ons een seintje nadat de scholingsactiviteit volledig is afgerond. Dan sturen wij je een evaluatieformulier. Zodra je die ingevuld terug hebt gemaild volgt de uitbetaling van het tweede deel van de beurs (ongeveer een derde van het toegekende bedrag)Heb je een langlopend traject gevold of hebben wij een hoog beursbedrag toegekend? Dan kan het zo zijn dat we een telefonische evaluatie voorstellen.  

"Door mijn leertraject bij Pointer weet ik nu wat ik met data-onderzoek kan bereiken"
Lees hier over haar ervaring

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een begroting?

Bij vrijwel elke subsidieaanvraag die je bij ons indient, moet je een begroting aanleveren. De begroting geeft inzicht in de verwachte kosten voor je project. Ook laat het zien met welke inkomstenbronnen je die kosten verwacht te financieren. Lees hier verder hoe je een heldere begroting opstelt. Heb je toch nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar talentontwikkeling@fondsbjp.nl.

Kan ik meerdere subsidieaanvragen tegelijk indienen?  

Wij hanteren per aanvrager een maximum van twee lopende projectsubsidies. Binnen de Beurs Journalistieke Ontwikkeling hanteren we een maximum van één aanvraag.

Welke werkwijze hanteert de adviescommissie?   

Alle aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke, multidisciplinaire adviescommissies. Alle leden hebben een journalistieke achtergrond. Commissies komen regelmatig bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. Subsidieverzoeken worden getoetst op verschillende criteria. Raadpleeg hiervoor de Leidraden. Je ontvangt doorgaans binnen circa zes weken na indiening van de aanvraag schriftelijk bericht over de uitkomst.

Wanneer ontvang ik de uitbetaling van een toegekende beurs?

De eerste tranche van het beursbedrag wordt uitbetaald nadat we je ondertekende contract hebben ontvangen. Nadat aan alle voorwaarden is voldaan en het evaluatieformulier is ingevuld ontvang je de tweede tranche.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
We houden je op de hoogte met updates over nieuwe regelingen, activiteiten en gesteunde projecten.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief