Schrijf je in voor de nieuwbrief

Uitvoeringssubsidie

Voor wie is de uitvoeringssubsidie bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of onderzoeksjournalistiek project, dat resulteert in een of meerdere journalistieke publicaties.

De subsidies zijn bij uitstek ook bedoeld voor journalisten die publiceren in lokale en regionale media.


Waarvoor kan ik een uitvoeringssubsidie aanvragen?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een project ten behoeve van een of meerdere publicaties: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s. Daarnaast ook: artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking.

Een aanvraag moet vergezeld gaan van een toezegging van een of meerdere journalistieke media of platforms die de uitkomsten van het project willen publiceren.

Wat wordt vergoed?
Het Fonds BJP subsidieert zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 125,- per werkdag, met een maximum van € 2.500,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het onderzoek gerelateerde kosten). Met behulp van de voorbeeldbegroting, waarin ook de voorwaarden te vinden zijn, kun je je budget opstellen. Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het doen van interviews, het doen van archief-, data- of ander onderzoek, voor het maken van opnames, schrijven, etc. Uitgangspunt is dat de journalistieke werkzaamheden en kostenposten voor subsidiëring in aanmerking komen. Twijfel je of bepaalde posten in aanmerking voor subsidiëring komen, neem dan telefonisch of per mail contact op met het bureau.

Er geldt een maximumbedrag van € 30.000,- voor een toekenning (per project). Voor het maken van een artikel of reportage geldt een maximumbedrag van € 7.500,-. Voor een longread of serie artikelen is dat € 12.500,-, voor een boek, biografie, podcast, radio– of tv-documentaire of ander multimediaal project gemiddeld €10.000,- en maximaal (bij een project met meerdere auteurs) € 30.000,-. De uitvoeringssubsidie kan op basis van de resultaten van een vooronderzoekssubsidie worden aangevraagd, maar een aanvrager kan er ook voor kiezen meteen een uitvoeringsubsidie aan te vragen.

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen het subsidieportaal en het formulier ‘Aanvraagformulier Uitvoering’ in te vullen. Je kunt doorlopend subsidie aanvragen. Het Fonds streeft ernaar circa zes weken na indiening bericht over de uitslag te sturen.

Het is mogelijk een aanvraag eerst als concept aan het bureau voor te leggen. Wanneer je dat wilt, sla je de aanvraag op (maar dien je die nog niet in) in het formulier en geef het bureau een seintje via fonds@fondsbjp.nl. Doe dit ten minste een week voordat je de definitieve aanvraag wilt indienen. Het bureau kijkt dan eenmalig mee naar je conceptaanvraag. Hier hebben we tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet.

Procedure
Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een poule van journalistieke experts. Ongeveer zes weken na indiening ontvang je bericht over de uitkomst. Deze reactietermijn gaat in wanneer de aanvraag compleet is en alle bijlagen correct zijn aangeleverd. Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van het subsidiecontract.

In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld.

Verdere voorwaarden? 
De Uitvoeringssubsidie maakt deel uit van de Regeling Journalistieke Projectsubsidies, waarbinnen je ook een Vooronderzoekssubsidie kunt aanvragen. Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies en de voorbeeldbegrotingen voor het aanvragen van projectsubsidies (te vinden in het aanvraagformulier).