Vragen?

Vragen?

Journalistieke Projectsubsidies
Je kunt deze subsidie het hele jaar door aanvragen

Uitvoeringssubsidie

Ben je journalist en wil je een diepgravend en actueel journalistiek project uitvoeren? Mondt het project uit in een Nederlandstalige publicatie of productie voor een landelijk, regionaal of lokaal medium? Lees dan hier hoe een Uitvoeringssubsidie je op weg kan helpen.

Waarvoor kun je een Uitvoeringssubsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen om een bijzonder en diepgravend journalistiek project uit te voeren. Uitgangspunt is dat de journalistieke werkzaamheden en kostenposten voor subsidiëring in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden als interviewen, archief- of dataonderzoek, opnames maken, schrijven, etc. Bekijk ons overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen hier.

Je kunt de Uitvoeringssubsidie op basis van de resultaten van een Vooronderzoekssubsidie aanvragen, maar je kunt er ook voor kiezen meteen een Uitvoeringsubsidie aan te vragen.

Wie kan een Uitvoeringssubsidie aanvragen?

Freelance journalisten met een plan voor een journalistiek project en een intentieverklaring van een publicerend medium kunnen een aanvraag voor een Uitvoeringssubsidie indienen. Onder journalisten verstaan wij ook podcastmakers, documentairemakers, fotojournalisten etc. Onze stelregel is dat het project journalistiek van aard is; met journalistieke methoden, een open blik en journalistieke vragen.

Werk je als journalist in fulltime loondienst, ben gepensioneerd of heb je een uitkering? Omdat je al een vast inkomen hebt, kun je alleen een onkostenvergoeding en geen honorarium bij ons aanvragen. Het gaat hier om onkosten waarvoor het medium waar je in dienst bent geen of onvoldoende budget heeft. Werk je deels in loondienst en deels als freelancer? Voor je freelancedagen kun je dan naast onkosten ook honorarium en eventuele overheadkosten aanvragen.

Wat wordt vergoed?

Wij subsidiëren een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (honorarium) enerzijds en journalistieke onkosten anderzijds. Het honorarium bedraagt 145 euro per werkdag, met een maximum van 2.900 euro per fulltime maand. Ook voor onkosten, bijvoorbeeld reiskosten en andere aan het onderzoek gerelateerde uitgaven, kun je subsidie aanvragen.

Afhankelijk van de publicatievorm gelden verschillende maximumbedragen voor honorarium en onkosten:

 • Artikel of reportage 8.500 euro;
 • Longread of serie artikelen 14.500 euro;
 • Boek, biografie, podcastradio– of tv-documentaire of ander multimediaal project 23.000 euro;

Doe je dit project alleen? Dan kun je maximaal 23.000 euro aanvragen voor het project. Doe je het samen met andere subsidieaanvragers? Dan is het maximumbedrag 35.000 euro per project.

Boven op deze maximumbedragen kun je nog overheadkosten aanvragen van maximaal 15 procent van het totale aangevraagde bedrag voor honorarium en onkosten.

Wat moet de subsidie opleveren?

Je project moet uitmonden in een of meerdere publicaties. Publicatievormen die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn:

 • Audiovisuele vertelvormen;
 • Podcasts en (web)documentaires;
 • Artikelen;
 • Boeken;
 • Biografieën;
 • Reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio en online platforms;
 • Getekende journalistiek;
 • Journalistieke fotografie;
 • Vernieuwende (digitale) vormen.

Wat heb je nodig om subsidie aan te vragen?

Je dient je subsidieaanvraag in via het online subsidieportaal. Dit zijn de dingen die je nodig hebt om je aanvraag compleet te maken:

 • In het aanvraagformulier beantwoord je verschillende vragen over je journalistieke plan, over je onderzoeksvraag, de journalistieke aanleiding en de onderzoeksmethodes. Download hieronder een tekstbestand met de vragen die je in het aanvraagformulier aantreft als je een aanvraag doet in het subsidieportaal.

 • Om de journalistieke kwaliteit en verspreiding van de uiteindelijke publicatie(s) mede te waarborgen, vragen we je om samen met de subsidieaanvraag een intentieverklaring op te sturen. Een intentieverklaring is een schriftelijke toezegging, bijvoorbeeld een mail of brief (bij voorkeur ondertekend), waarin het publicerend medium verklaart in principe zorg te willen dragen voor (eind)redactie, publicatie en distributie. Je subsidieaanvraag moet een intentieverklaring bevatten van minstens één Nederlands of Caribisch-Nederlands journalistiek publicerend medium, zoals een (online) redactie, omroep of uitgever.

  In een intentieverklaring worden idealiter de volgende vragen beantwoord door de betrokken (eind)redacteur/uitgever/producent/etc.:

  • Waarom is dit project journalistiek gezien interessant en relevant?
  • Waarom is het publicerend medium geïnteresseerd in het project en waarom is de beoogde publicatie van belang voor de doelgroep van het desbetreffende medium?
  • In hoeverre is er sprake van tussentijdse begeleiding? Kan de journalist bij het publicerend medium terecht met journalistiek-inhoudelijke kwesties? Zijn er momenten van contact en evaluatie?
  • Waarom wordt een projectsubsidie aangevraagd bij het Fonds BJP en kan het medium niet alle kosten dragen?
  • Welke bijdrage levert het publicerend medium (financieel of – als dat niet kan – in natura)?
 • Stuur met je aanvraag altijd een cv mee van maximaal twee pagina’s in PDF-formaat. Let op: links naar LinkedIn-profielen voldoen niet als cv.

 • Bij elke subsidieaanvraag hoort een heldere en goed onderbouwde begroting inclusief sluitend dekkingsplan. Je begroting geeft weer hoeveel geld er nodig is om je onderzoek te realiseren, hoe je dat bedrag gaat besteden en welk bedrag je bij ons aanvraagt. Meer weten over het opstellen van een begroting? Op deze pagina vind je een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen, verschillende voorbeeldbegrotingen en een uitlegvideo over hoe je die begrotingen vervolgens kunt gebruiken. Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen. Let op: journalisten in fulltime loondienst, gepensioneerden en mensen die een uitkering ontvangen kunnen alleen subsidie aanvragen voor onkosten en niet voor een honorarium.

 • Om de commissie een indruk te geven van je journalistieke kwaliteiten, ontvangen we graag één of twee voorbeelden van eigen journalistiek werk. Mocht je eerder werk hebben dat qua vorm en/of inhoud aansluit bij je huidige subsidieaanvraag, dan raden we je aan dat mee te sturen. Graag ontvangen we directe link(s) naar de betreffende publicatie(s) dan wel een PDF-bestand met daarin de publicatie. Let daarbij goed op dat de voorbeelden van je werk direct toegankelijk zijn en niet bijvoorbeeld achter een betaalmuur staan! Zware bestanden zoals (foto)boeken kunnen via Wetransfer gestuurd worden naar projectsubsidies@fondsbjp.nl.

   

Aanvraagprocedure

We laten je stap voor stap zien hoe je een aanvraag doet. Door dit proces te doorlopen scherp je je journalistieke idee aan en maak je niet alleen voor ons maar ook voor jezelf inzichtelijk hoe je het project wil aanpakken. In het subsidieportaal kun je je aanvraag ook tussentijds opslaan.

 • 1

  Lees de Leidraad door

  • In de Leidraad vind je alle info over de subsidie die je gaat aanvragen: de geldende voorwaarden, informatie over de financiële afhandeling en de beoordelingscriteria waarop je aanvraag wordt getoetst.

 • 2

  Zorg dat je alle benodigde informatie en bestanden verzameld hebt

  • Ga naar de checklist hierboven om te bekijken wat je precies nodig hebt om een aanvraag te starten.

 • 3

  Maak een account aan binnen het subsidieportaal

  • Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je een account hebben. Klik in het portaal op de knop ‘Registreren’, vul je e-mailadres in en maak een wachtwoord aan. Bevestig je registratie door op de link te klikken in de e-mail die je ontvangt.

 • 4

  Vul het formulier ‘Aanvraagformulier Uitvoeringssubsidie’ in

  • Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier. Je beantwoordt de vragen in het online aanvraagformulier. Je hoeft je aanvraag niet in één keer te voltooien, je kunt je antwoorden ook tussentijds opslaan zodat je er later weer mee verder kunt. Tip: schrijf je plan vast op in een tekstdocument, dan kun je de passages makkelijk knippen en plakken in het aanvraagformulier én heb je altijd een back-up.

   Hulp nodig bij het indienen? Hier hebben we tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet. Zou je graag eerst een conceptversie van je aanvraag aan ons voorleggen voordat je je definitieve aanvraag indient? Dat kan. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, zorg dat alle verplichte bijlagen zijn bijgevoegd en klik onderaan je scherm op ‘Opslaan’ (niet op ‘Opslaan & verzenden’). Laat ons via projectsubsidies@fondsbjp.nl weten dat je aanvraag klaarstaat. Doe dit tenminste een week voor je de definitieve aanvraag wilt indienen. Met het sturen van deze mail geef je ons toestemming je conceptaanvraag te bekijken. Onze eenmalige feedback ontvang je binnen ongeveer een week via het subsidieportaal. We doen geen inhoudelijke aanbevelingen, maar we kunnen wel bekijken of je aanvraag helder verwoord is en of er belangrijke informatie mist.

 • 5

  Dien je aanvraag officieel in

  • Door op de knop ‘Opslaan & verzenden’ te klikken, verstuur je je aanvraag definitief en kun je deze niet meer aanpassen. Je krijgt een bevestiging van je aanvraag per mail. Let op: de bevestiging kan ook in je spamfolder belanden!

 • 6

  Ongeveer zeven weken na indiening ontvang je bericht over de uitkomst

  • Je krijgt een mail met een link naar een bericht in het subsidieportaal. In dit bericht lees je of je aanvraag is toegekend, aangehouden of afgewezen en vind je een korte toelichting op basis van de beoordeling van de adviescommissie.

   A: Je aanvraag is toegekend
   Als de subsidie is toegekend, ontvang je na de bevestiging de benodigde contracten voor zowel jouzelf, je eventuele medeaanvragers als het betreffende medium. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van contracten.

   B: Je aanvraag is aangehouden
   In het geval van een aanhouding heeft de commissie behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren via het subsidieportaal.

   C: Je aanvraag is afgewezen
   Bij een afwijzing ontvang je een korte toelichting over de afwijzingsgronden. Als je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je eenmalig een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een geheel of grotendeels andere commissie beoordeeld.

   Benieuwd wie je aanvraag mogelijk beoordelen? Bekijk dan hier onze pool van journalistieke experts.

 • 7

  Stuur in het geval van een subsidietoekenning de ondertekende contracten retour en ontvang de uitbetaling van het eerste deel van de subsidie

  • Nadat wij alle ondertekende contracten hebben ontvangen via het subsidieportaal, krijg je de eerste tranche van je subsidie (ongeveer twee derde van het toegekende bedrag) op je bankrekening gestort.

 • 8

  Houd ons op de hoogte van het verloop en de resultaten van je project

  • Zijn er grote wijzigingen in je project opgetreden of loop je vast? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee. Is (een deel van) je project gepubliceerd? Stuur ons via het subsidieportaal de links naar de publicaties. Let op: de publicaties moeten voor ons vrij toegankelijk zijn en niet achter een betaalmuur staan. Als er wel een betaalmuur is, stuur dan een PDF.

 • 9

  Ontvang de uitbetaling van het tweede deel van de subsidie

  • Zodra er uit je project publicatie(s) voortvloeien, horen wij dat graag. We plaatsen een korte samenvatting van je project en de bijbehorende publicatie(s) op onze website en/of sociale media. Nadat het project volledig is afgerond en wij de links naar al je publicaties hebben ontvangen, volgt de uitbetaling van het tweede deel van de subsidie (ongeveer een derde van het toegekende bedrag).

"‘Zo’n subsidie vergroot je mogelijkheden gigantisch’"
Lees hier over hun ervaring

Veelgestelde vragen

Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie?

De volgende genres komen niet in aanmerking voor subsidie: fictie en (deels) gefictionaliseerde vormen, autobiografische projecten en memoires, bloemlezingen, monografieën en overzichtswerken, verzamelbundels, jubileum-, gedenk- of gelegenheidspublicaties en projecten die in eerste instantie te kwalificeren zijn als voorlichting, educatie en/of hulpverlening.

Ik ben geen (onderzoeks)journalist, kan ik dan een subsidie aanvragen?

De meeste mensen die bij ons subsidie aanvragen zijn freelance journalisten, maar ook als je (nog) niet officieel de functietitel van journalist hebt of gebruikt, kom je in aanmerking voor subsidie. Onze stelregel is dat iedere freelancer die werkt aan een journalistiek project – met journalistieke methoden, een open blik en journalistieke vragen – subsidie kan aanvragen. Zolang je maar aan de overige criteria voldoet (zie de checklist).

Je dient bijvoorbeeld een cv en relevante voorbeelden van eigen werk mee te sturen. Als je nog niet eerder journalistiek werk hebt gepubliceerd, kun je ander werk meesturen dat relevante ervaring aantoont. Ook moet een intentieverklaring van een publicerend medium bij de aanvraag zijn, waarin het medium toezegt de uiteindelijke publicatie in principe naar buiten te willen brengen.

Hoe maak ik een begroting?

Bij vrijwel elke subsidieaanvraag die je bij ons indient, moet je een begroting aanleveren. De begroting geeft inzicht in de verwachte kosten voor je project. Ook laat het zien met welke inkomstenbronnen je die kosten verwacht te financieren. Lees hier verder hoe je een heldere begroting opstelt. Heb je toch nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar projectsubsidies@fondsbjp.nl.

Wat is een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is een schriftelijke toezegging, bijvoorbeeld een mail of brief (bij voorkeur ondertekend), waarin het publicerend medium verklaart in principe zorg te willen dragen voor (eind)redactie, publicatie en distributie, mits de kwaliteit van de publicatie goed genoeg is. Bij elke aanvraag voor een Uitvoeringssubsidie moet minimaal één intentieverklaring zijn gevoegd.

Hoelang duurt het voordat ik de uitslag over mijn subsidieaanvraag krijg?

Wij hanteren per aanvrager een maximum van twee lopende projectsubsidies. Binnen de Beurs Journalistieke Ontwikkeling hanteren we een maximum van één aanvraag.

Kan ik meerdere subsidieaanvragen tegelijk indienen? 

Wij hanteren per aanvrager een maximum van twee lopende projectsubsidies. Binnen de Journalistieke Ontwikkelingsbeurs hanteren we een maximum van één aanvraag.

Welke werkwijze hanteert de adviescommissie?  

Alle aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke, multidisciplinaire adviescommissies. Alle leden hebben een journalistieke achtergrond. Commissies komen regelmatig bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. Subsidieverzoeken worden getoetst op verschillende criteria. Raadpleeg hiervoor de Leidraden. Je ontvangt binnen circa zeven weken na indiening van de aanvraag schriftelijk bericht over de uitkomst.

Voor welke kosten kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie van ons is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten en dekt niet alle kosten van een journalistiek project. De dag- en maandtarieven zijn dan ook niet dekkend en je kunt niet voor alle kostenposten subsidie aanvragen. Klik hier voor een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
We houden je op de hoogte met updates over nieuwe regelingen, activiteiten en gesteunde projecten.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief