Vragen?

Vragen?

Journalistieke residentie
deadline 16 september 2024

Journalistieke residentie Besiendershuis

Na een succesvolle eerste editie geeft het Fonds BJP de journalistieke residentie bij het Besiendershuis in Nijmegen een vervolg. We bieden een journalist de kans om maximaal drie maanden (december 2024 t/m februari 2025, precieze start- en einddatum in overleg) gefocust te werken aan een groot journalistiek project. Of dat nu uitmondt in een podcast, documentaire, artikelenreeks, boek of multimediapublicatie.

Het Besiendershuis, een voormalig tolhuis uit 1525 dat uitkijkt over de Waal, biedt alle rust en voorzieningen voor een productief verblijf. De onderwerpkeuze staat vrij, maar projecten met een lokale of regionale focus hebben een streepje voor. Een aanvraag indienen voor deze residentie kan tot en met 16 september 2024. Hieronder lees je meer over de residentie en de aanvraagprocedure.

Foto: Sjors Roeters

Wat houdt een journalistieke residentie bij het Besiendershuis in?

Het Besiendershuis, gelegen aan de Waal op loopafstand van het levendige centrum van Nijmegen, biedt kunstenaars en journalisten de gelegenheid om geconcentreerd aan hun projecten te werken. Daarnaast organiseert het Besiendershuis culturele programma’s rond onderwerpen die in de stad spelen, van kleinschalige evenementen op de benedenverdieping tot grotere projecten buitenshuis. Vorig jaar was Follow the Money-journalist Sjors Roeters te gast in het bovenhuis van het iconisch pand, om te werken aan een onderzoeksproject over fossiele misleiding en de rol van de PR- en reclame-industrie. “Waar ligt de grens tussen bedrijfscommunicatie en greenwashing? Mede dankzij het journalist in residence-programma van het Fonds BJP en het Besiendershuis heb ik een poging kunnen wagen die complexe vraag te beantwoorden”, schrijft hij in zijn verslag van de residentie, dat je hier zijn kunt lezen.

Over het Besiendershuis

Het Besiendershuis, al eeuwenlang geworteld in Nijmegen, vertelt met kunst de verhalen van de stad. Sinds 1525 kijkt het Besiendershuis naar de steeds veranderende stad, en kent haar door en door. De naamgever van dit iconische pand aan de Waalkade in Nijmegen is de Besiender, die de passerende scheepsladingen op de Waal in opdracht van het stadsbestuur inspecteerde en taxeerde. De stad werd er rijk van. Tegenwoordig zijn het makers, denkers en kunstenaars die vanuit het huis de stad, de rivier en de wereld observeren en de maat nemen.

Besiendershuis zet kunst, cultuur en verbeelding in als middel om nieuwe perspectieven en inzichten zichtbaar te maken voor, over en met de stad Nijmegen en haar inwoners en daarmee bij te dragen aan een mooie stad in een woelige wereld. Vanuit het huis worden uiteenlopende culturele projecten en evenementen, altijd in relatie tot de stad, georganiseerd. Grote en kleine vraagstukken, lokale en mondiale, die inhaken op de actuele ontwikkelingen in een sterk veranderende regio vragen onze aandacht. Het oude Besiendershuis als residentie en werk- en presentatieplek is door de bijzondere connectie met het verleden, heden en de toekomst van Nijmegen en omgeving het fundament.

Nijmegen is centrumstad in de regio Arnhem-Nijmegen, met een progressief en soms recalcitrant karakter. Die regio is het grootste stedelijk netwerk en het economische zwaartepunt van Oost-Nederland. Gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. De regio kent prachtige landschappen die behouden moeten worden, maar er liggen grote opgaven op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, economie en wonen. Nijmegen is een oude maar tegelijkertijd een jonge en vibrerende stad met toonzettende instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en zorg.

Als journalist-in-residence bij het Besiendershuis kun je je maximaal drie maanden volledig wijden aan een groot journalistieke project. Een podcast, documentaire, artikelenreeks, boek of multimediapublicatie – de keuze is aan jou. Datzelfde geldt voor het onderwerp: je bent niet verplicht een specifiek thema onder de loep te nemen, zolang het maar een diepgravend journalistiek onderzoek is over een urgent en actueel onderwerp. Het Besiendershuis presenteert zich nadrukkelijk als een ‘huis van verbeelding’ voor Nijmegen en staat open voor experiment. Als het journalistieke project een inhoudelijke verbinding legt met de stad of de regio, is dat een pre. De organisatie van het Besiendershuis heeft uitstekende contacten met uiteenlopende plekken in de stad en regio, van culturele instellingen tot universiteit, hogescholen en maatschappelijke organisaties. Waar nodig zetten ze hun netwerk graag in voor de journalist-in-residence.

De residentie loopt in principe van 2 december 2024 tot en met 28 februari 2025, maar de precieze start- en einddatum zijn in overleg af te stemmen.

Wie kan de residentiebeurs aanvragen?

Je kunt een beurs aanvragen voor de residentie bij het Besiendershuis als je werkt aan een groot journalistiek project dat al enigszins gevorderd is en als baat hebt bij een inspirerende plek waar je ongestoord meters kunt maken. Zowel freelance journalisten als journalisten in loondienst komen in aanmerking voor de beurs. Ben je in loondienst, dan dien je wel onbetaald verlof op te nemen. Onder journalisten verstaan wij nadrukkelijk ook podcastmakers, documentairemakers, fotojournalisten etc. Onze stelregel is dat het project journalistiek van aard is en voldoet aan de criteria zoals opgesomd onder punt 7 van onze Leidraad. Het is raadzaam om de Leidraad én deze 10 tips voor het indienen van een subsidieaanvraag bij het Fonds BJP goed door te lezen voor je met het aanvraagformulier aan de slag gaat.

Heb je vragen of wil je sparren over je onderzoeksplan? Neem contact met ons op via projectsubsidies@fondsbjp.nl.

Wat wordt vergoed?

Als journalist-in-residence ontvang je van het Fonds BJP een maandelijkse vergoeding van 2.900 euro als tegemoetkoming in de tijdsinvestering. Ook kun je – indien je de residentiebeurs krijgt toegekend – een onkostenvergoeding aanvragen voor eventuele reiskosten en andere onkosten die je moet maken om het journalistieke onderzoek te kunnen uitvoeren. Daarnaast krijg je de twee verdiepingen van het bovenhuis van het Besiendershuis tot je beschikking, met een woon- en werkkamer, keuken en twee slaapkamers.

Wat moet een residentie bij het Besiendershuis opleveren?

Het journalistieke project waarvoor je een residentiebeurs aanvraagt, moet resulteren in een of meerdere Nederlandstalige publicaties, die door ten minste één Nederlands journalistiek medium wordt/worden gepubliceerd. De onderzoeksperiode bij het Besiendershuis kan onderdeel zijn van een journalistiek project dat langer dan drie maanden loopt en het is niet verplicht om al tijdens de residentie te publiceren. Publicatievormen die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn:

 • (Foto)boeken;
 • Audiovisuele vertelvormen;
 • Podcasts en (web)documentaires;
 • Getekende journalistiek;
 • Vernieuwende (digitale) vormen;
 • Combinaties van bovenstaande vormen.

Wat heb je nodig om een residentiebeurs aan te vragen?

Je dient je subsidieaanvraag in via het online subsidieportaal. Dit heb je nodig om je aanvraag compleet te maken:

 • In het aanvraagformulier beantwoord je verschillende vragen over je journalistieke plan, bijvoorbeeld over de journalistieke aanleiding voor het project, je onderzoeksvragen en de onderzoeksmethodes. Download hieronder een tekstbestand met de vragen die je kunt verwachten als je een officiële subsidieaanvraag doet in het subsidieportaal.

  In je aanvraag moet je ook uitleggen op welke manier je verblijf in het Besiendershuis bevorderlijk is voor de verwezenlijking van je project. Heeft de project een lokale of regionale focus? Leg dan expliciet uit op welke manier de residentie in Nijmegen van toegevoegde waarde is voor je journalistieke onderzoek.

 • Om de journalistieke kwaliteit en verspreiding van de uiteindelijke publicatie(s) mede te waarborgen, vragen we je om de subsidieaanvraag te voorzien van een intentieverklaring. Een intentieverklaring is een schriftelijke toezegging, bijvoorbeeld een mail of brief (bij voorkeur ondertekend), waarin het journalistieke medium waarmee je samenwerkt verklaart in principe zorg te willen dragen voor (eind)redactie, publicatie en distributie, mits de kwaliteit van de publicatie(s) goed genoeg is. Je subsidieaanvraag moet een intentieverklaring bevatten van minstens één Nederlands of Caribisch-Nederlands journalistiek publicerend medium, zoals een (online) redactie, omroep of uitgever. Raadpleeg voor meer informatie de Leidraad.

 • Stuur met je aanvraag altijd een cv mee van maximaal twee pagina’s in PDF-formaat. Let op: links naar LinkedIn-profielen voldoen niet als cv.

 • Om de commissie een indruk te geven van je journalistieke kwaliteiten, ontvangen we graag één à twee voorbeelden van eigen journalistiek werk. Mocht je eerder werk hebben dat qua vorm en/of inhoud aansluit bij je huidige subsidieaanvraag, dan raden we je aan dat mee te sturen. Graag ontvangen we directe link(s) naar de betreffende publicatie(s) dan wel een PDF-bestand met daarin de publicatie. Let daarbij goed op dat de voorbeelden van je werk direct toegankelijk zijn en niet bijvoorbeeld achter een betaalmuur staan. Bestanden groter dan 50 MB kunnen via WeTransfer gestuurd worden naar projectsubsidies@fondsbjp.nl.

   

Aanvraagprocedure

We laten je stap voor stap zien hoe je een aanvraag doet. Door onderstaand proces te doorlopen maak je voor de commissie inzichtelijk hoe je het project wilt aanpakken. Daarnaast helpt het je wellicht om je idee verder aan te scherpen. In het subsidieportaal kun je je aanvraag ook tussentijds opslaan.

 • 1

  Lees de Leidraad door

  • In de Leidraad vind je alles wat je moet weten over de subsidie die je gaat aanvragen: de geldende voorwaarden, de beoordelingscriteria waarop je aanvraag wordt getoetst en informatie over de financiële afhandeling.

 • 2

  Zorg dat je alle benodigde informatie en bestanden verzameld hebt

  • Om in aanmerking te komen voor de journalistieke residentie bij het Besiendershuis heb je een duidelijk projectplan nodig, inclusief uitwerking en toelichting van het vooronderzoek dat je hebt gedaan. Ook is het van belang dat je uitlegt op welke manier je periode in het Besiendershuis van toegevoegde waarde is voor de verwezenlijking van je project. Daarnaast ontvangen we graag je cv, een intentieverklaring van een journalistiek publicerend medium en voorbeelden van eerder journalistiek werk.

 • 3

  Maak een account aan binnen het subsidieportaal

  • Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je een account hebben. Klik in het portaal op de knop ‘Registreren’, vul je e-mailadres in en maak een wachtwoord aan. Bevestig je registratie door op de link te klikken in de e-mail die je ontvangt.

 • 4

  Vul het aanvraagformulier ‘Journalistieke Residenties’ in

  • Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier. Je beantwoordt de vragen in het online aanvraagformulier. Je hoeft je aanvraag niet in één keer te voltooien, je kunt je antwoorden ook tussentijds opslaan zodat je er later weer mee verder kunt. Tip: schrijf je plan vast op in een tekstdocument, dan kun je de passages makkelijk knippen en plakken in het aanvraagformulier én heb je altijd een back-up.

   Hulp nodig bij het indienen? Hier hebben we tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet. Zou je graag eerst een conceptversie van je aanvraag aan ons voorleggen voordat je je definitieve aanvraag indient? Dat kan. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, zorg dat alle verplichte bijlagen zijn bijgevoegd en klik onderaan je scherm op ‘Opslaan’ (niet op ‘Verzenden’). Laat ons via projectsubsidies@fondsbjp.nl weten dat je aanvraag klaarstaat. Doe dit tenminste een week voor je de definitieve aanvraag wilt indienen, dit kan uiterlijk maandag 9 september. Met het sturen van deze mail geef je ons toestemming je conceptaanvraag te bekijken. Onze eenmalige feedback ontvang je binnen ongeveer een week via het subsidieportaal. We doen geen inhoudelijke aanbevelingen, maar we kunnen wel bekijken of je aanvraag helder verwoord is en of er belangrijke informatie mist.

 • 5

  Dien je aanvraag officieel in (uiterlijk maandag 16 september)

  • Door op de knop ‘Verzenden’ te klikken, verstuur je je aanvraag definitief en kun je deze niet meer aanpassen. Je krijgt een bevestiging per mail.

   Ons team gaat je aanvraag nu controleren: als er informatie mist of er andere vragen zijn, zullen wij je om toelichting vragen. Daarover ontvang je ook bericht via het portaal, dus houd je mail in de gaten.

 • 6

  Ongeveer zeven weken na indiening ontvang je bericht over de uitkomst

  • Je krijgt een mail met een link naar een bericht in het subsidieportaal. In dit bericht lees je of je aanvraag is toegekend en vind je een korte toelichting op basis van de beoordeling van de adviescommissie.

   A: De beurs is toegekend
   Als de residentiebeurs is toegekend, ontvang je na de bevestiging de benodigde contracten voor zowel jouzelf als het publicerend medium. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van contracten.

   B: De beurs is niet toegekend
   Indien de beurs is toegekend aan een andere aanvrager ontvang je een korte toelichting over de overwegingen van de selectiecommissie.

   Benieuwd wie je aanvraag mogelijk beoordelen? Bekijk dan hier onze pool van journalistieke experts.

 • 7

  Stuur in het geval van een toekenning je ondertekende contract retour en ontvang het eerste deel van de beurs

  • Zodra wij het ondertekende contract van je hebben ontvangen, wordt alles in werking gesteld en zorgen wij ervoor dat de het eerste deel van de residentiebeurs op je rekening wordt gestort. Het tweede deel volgt na afloop van de residentie.

 • 8

  Houd ons op de hoogte van het verloop en de resultaten van je project

  • Zijn er grote wijzigingen in je project of loop je vast? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee. Is (een deel van) je project gepubliceerd? Stuur ons via het subsidieportaal de link(s) naar de publicaties. Let op: de publicaties moeten voor ons vrij toegankelijk zijn en niet achter een betaalmuur staan. Als er wel een betaalmuur is, stuur dan een PDF.

 • 9

  Schrijf na afloop van je residentie een kort verslag

  • Wij vragen je na afloop van je residentie een kort verslag te schrijven. Je verslag plaatsen we op onze website, zodat andere journalisten kunnen lezen over en leren van jouw ervaring.

"Dankzij de residentie kon ik me drie maanden lang in dit nieuwe onderzoek onderdompelen. Een voorrecht waar ik veel aan heb gehad."
Lees hier het hele verslag

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een begroting?

Bij vrijwel elke subsidieaanvraag die je bij ons indient, moet je een begroting aanleveren. Bij een residentiebeurs werkt het net anders; je ontvangt een vast bedrag aan honorarium (in dit geval 3 x het geldende maximum per maand). Na een toekenning vragen we je wel om een begroting op te stellen voor eventuele onkosten die je tijdens de residentie moet maken om het journalistieke project te kunnen uitvoeren. Heb je hier vragen over? Stuur dan gerust een mail naar projectsubsidies@fondsbjp.nl.

Wat is een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is een schriftelijke toezegging, bijvoorbeeld een mail of brief (bij voorkeur ondertekend), waarin het publicerend medium verklaart in principe zorg te willen dragen voor (eind)redactie, publicatie en distributie, mits de kwaliteit van de publicatie goed genoeg is. Bij elke aanvraag voor een residentiebeurs moet minimaal één intentieverklaring zijn gevoegd.

Hoelang duurt het voordat ik de uitslag over mijn subsidieaanvraag krijg?

Wij streven ernaar circa zeven weken na indiening van een complete aanvraag bericht over de uitslag te sturen.

Kan ik meerdere subsidieaanvragen tegelijk indienen? 

Wij hanteren per aanvrager een maximum van twee lopende projectsubsidies. Binnen de Beurs Journalistieke Ontwikkeling hanteren we een maximum van één aanvraag.

Welke werkwijze hanteert de adviescommissie?  

Alle aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke, multidisciplinaire adviescommissies. Alle leden hebben een journalistieke achtergrond. Commissies komen regelmatig bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. Subsidieverzoeken worden getoetst op verschillende criteria. Raadpleeg hiervoor de Leidraad. Je ontvangt binnen circa zeven weken na indiening van de aanvraag schriftelijk bericht over de uitkomst.

Wat voor project komt in aanmerking voor een residentie bij het Besiendershuis?

Een beurs voor een journalistieke residentie bij het Besiendershuis kun je aanvragen als je in een al wat verder gevorderd stadium bent van een journalistiek project. Deze beurs is bedoeld voor verschillende soorten journalisten: van schrijvers van een journalistiek boek of een reeks artikelen tot podcast- of documentairemakers. Journalisten kunnen een residentiebeurs aanvragen in verschillende fases van hun journalistieke carrière. Van belang is dat je een al goed onderzocht en uitgedacht plan hebt voor je project, dat je over een intentieverklaring beschikt en dat je kunt aantonen dat je voor het uitvoeren van je project baat hebt bij een verblijf in het Besiendershuis.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
We houden je op de hoogte met updates over nieuwe regelingen, activiteiten en gesteunde projecten.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief