NIAS Journalist-in-residence

Volgende deadline

  1. NIAS: 16 december 2019

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heeft elk jaar ruimte voor een journalist-in-residence in het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences). Kandidaten kunnen een verzoek indienen voor een verblijfbeurs van € 10.000,-. Het verblijf in het NIAS duurt vijf maanden (van september tot februari of van februari tot juli) en is vooral bedoeld voor journalisten die in een gevorderde fase van hun onderzoek verkeren. Klik hier voor informatie over de aanvraagprocedure of mail of bel met vragen.

Het NIAS biedt jaarlijks onderdak aan circa 40 fellows. Deze fellows, afkomstig uit binnen- en buitenland, kunnen hier ongestoord onderzoek doen en schrijven. Ze hebben de beschikking over een eigen slaap- en/of werkkamer en kunnen gebruik maken van een bibliotheek- en documentatiedienst. De voertaal op het NIAS is Engels.

N.B. Voor aanvragers in Nederland geldt dat pas wanneer de reistijd van station naar station 1.5 uur bedraagt (enkele reis), huisvesting kan worden geboden. Aanvragers met een kortere reistijd krijgen beschikking over een eigen werkkamer, maar wordt geen huisvesting aangeboden.