Schrijf je in voor de nieuwbrief

Vooronderzoekssubsidie


Voor wie is de vooronderzoekssubsidie bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of onderzoeksjournalistiek project, waarvan nog niet helemaal duidelijk is of het materiaal voldoende oplevert of welke richting het vervolgonderzoek of de publicatie moet krijgen.

De subsidies zijn bij uitstek ook bedoeld voor journalisten die publiceren in lokale en regionale media.


Waarvoor kan ik een vooronderzoekssubsidie aanvragen?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een project ten behoeve van een of meerdere publicaties: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s. Daarnaast ook: artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking.

Er kan subsidie worden aangevraagd om concrete stappen te zetten in het vooronderzoek, bijvoorbeeld door:

  • een eerste deel van het onderzoek uit te voeren om te zien of het voldoende oplevert;
  • te onderzoeken of beoogde bronnen mee willen werken;
  • uit te zoeken of er voldoende materiaal beschikbaar is;
  • het precieze plan voor een publicatie verder uit te werken.

Een aanvraag moet vergezeld gaan van een toezegging van een journalistiek medium of platform dat de uitkomsten van het project in principe wil publiceren – mochten de resultaten van het vooronderzoek uitwijzen dat een ander medium of een andere mediapartner toch geschikter zou zijn voor publicatie, dan is dat geen punt.

Van het verloop en de resultaten van je vooronderzoek breng je verslag uit. Indien het vooronderzoek voldoende aanknopingspunten biedt om een vervolgonderzoek te rechtvaardigen, kun je een aanvraag voor een Uitvoeringssubsidie indienen.

Wat wordt vergoed?
Het Fonds BJP subsidieert zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 115,- per werkdag, met een maximum van € 2.300,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het onderzoek gerelateerde kosten). Met behulp van de voorbeeldbegroting, waarin ook de voorwaarden te vinden zijn, kun je je budget opstellen. Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen.

Er geldt een maximumbedrag van € 6.600,- voor de vooronderzoekssubsidie (per project), waarvan maximaal € 4.600,- tegemoetkoming in de tijdsinvestering.

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen het subsidieportaal en het formulier ‘Aanvraagformulier Vooronderzoek’ in te vullen. Vanwege de coronacrisis kun je doorlopend aanvragen. Het Fonds streeft ernaar circa zes weken na indiening bericht over de uitslag te sturen.

Het is mogelijk een aanvraag eerst als concept aan het bureau voor te leggen. Wanneer je dat wilt, sla je de aanvraag op (maar dien je die nog niet in) in het formulier en geef het bureau een seintje via fonds@fondsbjp.nl. Doe dit ten minste een week voordat je de definitieve aanvraag wilt indienen.

Procedure
Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een poule van journalistieke experts. Ongeveer zes weken na indiening ontvang je bericht over de uitslag. Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld.

Verdere voorwaarden? 
De Vooronderzoekssubsidie maakt deel uit van de Regeling Journalistieke Projectsubsidies, waarbinnen je ook een Uitvoeringssubsidie kunt aanvragen. Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies en de voorbeeldbegrotingen voor het aanvragen van projectsubsidies (te vinden in het aanvraagformulier).