Subsidies

Volgende deadlines

  1. 20 augustus, 9.00
  2. 1 oktober, 9.00

Het Fonds BJP verleent verschillende soorten subsidies. Lees voor het indienen van een aanvraag eerst de Leidraad. Het verdient aanbeveling uw aanvraag vooraf – uiterlijk een week voor de deadline – per mail in concept voor te leggen aan de directeur.

Wanneer u een aanvraag wilt indienen, dient u het formulier ‘subsidie aanvragen’ in te vullen. De bijlagen mailt u naar fonds@fondsbjp.nl. Pas wanneer de bijlagen zijn ontvangen en het formulier is ingevuld, is uw aanvraag compleet.

Gezien het grote aantal aanvragen dat het Fonds BJP – bij gelijk gebleven subsidiebudget – de laatste tijd ontvangt, ziet het bestuur zich gedwongen zijn beoordelingscriteria nog scherper toe te passen dan in het verleden al het geval was, en dan vooral ten aanzien van boekpublicaties. Het bestuur komt gemiddeld tien keer per jaar bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. De aanvrager ontvangt doorgaans binnen een maand na de deadline schriftelijk bericht over de uitkomst. In geval van afwijzing ontvangt de aanvrager een korte motivering van de beslissing van het bestuur.