Subsidies en beurzen

Let op: werk je aan een subsidieaanvraag? Dien die dan uiterlijk woensdag 9 december in om nog voor de kerst de uitslag van de aanvraag te krijgen. Aanvragen die na 9 december worden ingediend, worden in januari beoordeeld.


Maatregelen coronacrisis Fonds BJP

In verband met de gevolgen van de coronacrisis voor (freelance) journalisten verruimt het Fonds BJP de regelingen voor alle projectsubsidies. Er kan doorlopend subsidie worden aangevraagd ten behoeve van journalistieke publicaties. Het aanvraagformulier is hier te vinden. Ook de Beurs Expertisebevordering is breder beschikbaar, bijvoorbeeld voor online scholing.


Het Fonds BJP kent momenteel de volgende regelingen:

  • Regeling Journalistieke Projectsubsidies

De regeling is bedoeld voor (freelance) journalisten die werken aan een bijzonder journalistiek project, dat zonder financiële steun niet tot stand zal komen. De projecten zijn diepgravend en tijdrovend en dienen uit te monden in publicaties voor bijvoorbeeld tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms, etc. Ook vernieuwende vertelvormen komen voor subsidiëring in aanmerking.

Er zijn subsidies beschikbaar voor zowel de vooronderzoeksfase als de uitvoeringsfase van het project. Het verdient aanbeveling voor indiening van de aanvraag een conceptaanvraag voor te leggen aan het bureau (uiterlijk een week voor het geplande moment van indienen).

De Regeling Journalistieke Projectsubsidies wordt gefinancierd uit de gelden van de Regeling Onderzoeksjournalistiek en de Regeling Bijzondere Journalistiek.

Een aanvraag indienen? Klik hier voor het online aanvraagformulier.

  • Regeling Talentontwikkeling

De Regeling Talentontwikkeling is ontwikkeld om een impuls te geven aan de onderzoeksjournalistiek in Nederland en bestaat uit twee onderdelen:

  • Beurs Expertisebevordering: bestemd voor journalisten die minimaal twee jaar in het vak zitten en hun kennis op het gebied van de onderzoeksjournalistiek willen verdiepen of actualiseren;
  • Regeling Jong Talent: hiermee kunnen pas afgestudeerden een tot twee jaar betaald aan de slag bij een professionele onderzoeksredactie.

Meer weten over de regelingen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau: