Subsidies

Volgende deadline(s)

Deadlines Bijzondere Journalistiek: 27 april 2020, 9.00
n.t.b.
Deadlines Onderzoeksjournalistiek: 6 april 2020, 9.00
n.t.b.
Deadline Beurs Expertisebevordering: Indienen kan doorlopend
Deadline Beurs Jong Talent: n.t.b. 2020

Het Fonds BJP verleent verschillende soorten subsidies. Het verdient aanbeveling uw aanvraag vooraf – uiterlijk een week voor de deadline – per mail in concept voor te leggen aan het bureau. Lees voordien bovendien de Leidraad (de Leidraad Bijzondere Journalistiek vindt u hier, de Leidraad Onderzoeksjournalistiek hier).

Het Fonds BJP subsidieert zowel honoraria (€100,- per werkdag, met een maximum van €2.000,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en onderzoekskosten). Zie verder ‘Financiële afwikkeling’ in de desbetreffende Leidraad en de voorbeeldbegroting voor het aanvragen van projectsubsidies.

Soorten subsidies

Het Fonds BJP kent momenteel de volgende regelingen:

De Regelingen Bijzondere Journalistiek en Onderzoeksjournalistiek kennen:

  • Subsidies voor artikelen, reportages en longreads. Het Fonds BJP verleent in deze tijden van krimpende redactiebudgetten bij voorkeur steun aan onderzoeksjournalistieke verhalen, bijzondere reportages en artikelen. Een subsidie voor een artikel of reportage bedraagt nooit meer dan €5.000; voor een longread of een serie artikelen geldt een maximum van €10.000.
  • Subsidies voor journalistieke boeken en biografieën. De gemiddelde subsidie voor dergelijke publicaties bedraagt €10.000. Het maximaal toe te kennen bedrag is €20.000.
  • Subsidies voor audiovisuele projecten, zoals podcasts, documentaires, radioreportages of webdocu’s.

Aanvullende regelingen:

  • Startsubsidies. Zowel voor boeken als voor artikelen, kunnen ook beginnende journalisten een beroep doen op het fonds. Het Fonds BJP kent startsubsidies (van maximaal €3.000) toe aan journalisten met weinig ervaring maar met een veelbelovend project.
  • Vooronderzoekssubidies. Indien nog niet duidelijk is of journalistiek onderzoek inderdaad tot resultaat zal leiden, kan subsidie worden aangevraagd voor vooronderzoek. Wanneer hieruit blijkt dat vervolgonderzoek nodig is, kan daarvoor opnieuw subsidie worden aangevraagd.

Overige subsidieregelingen:

  • NIAS Journalist-in-residence. Elk jaar verstrekt het Fonds BJP een beurs aan een journalist voor een verblijf van 5 maanden in het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study).
  • NIA Journalist-in-residence. Elk jaar verstrekt het Fonds BJP een beurs aan een journalist voor een verblijf van 2 maanden in het NIA (Nederlands Instituut Athene).
  • Lira Startsubsidie voor Jonge Journalisten. Het Fonds BJP beheert ook gelden uit het Lira Auteursfonds Reprorecht die Stichting Lira beschikbaar stelt voor artikelen en reportages van jonge journalisten. Journalisten geboren in 1990 of later kunnen een beroep doen op deze startsubsidie. Het bestuur van het Fonds BJP beoordeelt op grond van de gebruikelijke criteria of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage. De Lira Startsubsidie bedraagt maximaal €1.500 per project, maar kan door het bestuur worden aangevuld met een bijdrage uit het reguliere subsidiebudget.

Hoe vraag ik aan?

Wanneer u een aanvraag wilt indienen, dient u het formulier ‘subsidie aanvragen’ van de betreffende regeling (Bijzondere Journalistiek of Onderzoeksjournalistiek) in te vullen. De bijlagen mailt u naar fonds@fondsbjp.nl. Pas wanneer de bijlagen zijn ontvangen en het formulier is ingevuld, is uw aanvraag compleet.

Het bestuur komt gemiddeld 12 keer per jaar bijeen om de binnengekomen verzoeken te beoordelen. De aanvrager ontvangt doorgaans binnen vijf weken na de deadline schriftelijk bericht over de uitkomst. In geval van afwijzing ontvangt de aanvrager een korte motivering van de beslissing van het bestuur.